Dünyadaki Uzaylı Irkları Sydney Sheldon dan Tercüme ve Benim Yorumlarım

DÜNYADAKİ UZAYLI IRKLARI

 

Dünya dışı canlı genlerini taşıyan Dünya lı bizler

35 milyon yıl önce:

Doğaüstü güçlere sahip olan melek? benzeri varlıklar Dünya yı koruyacak varlıklar tasarlamış ve yaratmışlar fakat fiziksel evren de de Dünya'yı koruyacak varlıklara da ihtiyaç duyulmuştur.

 

26 milyon yıl önce

Ruhsal güç hiyerarşik birliği bu yarattığı kolonileri çok sevdi Dinoid leri Orion Takımyıldızı bellatrix gezegenler topluluğundan, reptoidleri de  (büyük bir olasılıkla bunlar reptilyanlar) daha az bilinen sagitaryus yıldız sisteminden Dünya'ya getirdiler ve bu yarattıkları reptoid ve dinoid karakterlerin memeli canlılar da yaratmalarına izin verdiler. reptoid ve dinoidler boyutlararası varlıklar oldukları için bunların memelileri yaratma kapasiteleri vardı. bu yeni yarattıkları memelilere (pre-cataceans) ön-kataseyanlar adi verildi.

(t.s) önce hiç bir şey yoktu sonra Tanrı ol dedi evren oldu, ve canlıların bazılarının Tanrı insan suretinde yarattı. (tevrat-genesis çıkış)

ön-kataseyanlar bu 3 koloni için teknoloji alma karşılığında yiyecek üretme görevi üstlendiler. bu 3 ırk 8 milyon yıl uyum içinde yaşadılar. bu 3 ırk uzay-zaman yolculuğu teknolojisini geliştirirlerken ön kataseyanlar psişik yeteneklerini geliştirdiler.

 

10 milyon yıl önce:

dinoid ve reptoid birlik (müteffik) ön-kataseyanlar ile müttefikliği bitirme kararı aldı. droid ve reptoid ler daha üstün bir ırk olduklarını iddia ederek bu kararı aldılar.

10.000 yıllık süre içerisinde Dinoid-Reptoid ırklar ön-kataseyanları psikolojik savaş taktikleriyle yoketme uğrası içerisine girdiler. ön-kataseyanlar ise, psişik yetenekkerinden dolayı onların bu intikam,kötülük doku hislerini hissetmekteydiler.

 

8 milyon yıl önce

ön-kataseyanlar  iki gruba ayrılmaya karar verirler. bir grup Ural dağlarındaki nükleer füzyon reaktörünü hiyerarşik güçlerin izinlerini alarak patlatmaya karar verir ve kendilerini uzun bir başkalaşım sürecine sokmaya karar vererek okyanuslarda yaşamaya karar verirken, (gezegende kalanlar şimdiki balinalar ve yunuslardır)  diğer grup Pegasus ve Cetus  takımyıldızlarına giderler. Okyanuslar da yaşamaya karar veren grup kendilerini fiziksel olarak uzun bir başkalaşım ve altere etme sürecine entegre etmişlerdir. bu metamorfoz- başkalaşım 4 milyon yıl sürmüştür.

Nükleer reaktör patlatıldıktan sonra droid reptoid ırkının yüzde 98 i yokolmuştur. Kalanlar ise Maldek gezegenine kaçmışlardır.

Maldek gezegeni bizim güneş sistemimizde bir zamanlar varolan çok büyük bir gezegendi daha sonra yokoldu, kasyopyalılardan alınan bilgilere göre, gezegende yaşayan  kendine hizmet varlıklarının bencil enerjileri o kadar fazlalaştı ki gezegen kendi kendine patladı. bu gezegen şimdi güneş sistemimizde bulunan aateroid kuşağıdır.

Dinoid ve Reptoid ler ile Dünya'da yaşanılmayacağını anlayan Dünya ruhani lider varlıklar onların yaşayabileceği bir gezegen bulmaya karar verirler ve bulurlar. bu gezegen galaksimizde 80 ışık yılı uzaklıktaki Vega yıldızının dördüncü gezegenini bulurlar. bu arayış 2-3 milyon yıl sürer. buldukları gezegen Okyanuslarda yaşamın yeni yeni başladığı genç bir gezegendir. kataseyanlar burada ilerde efsanelere konu olacak olan toplayıcılık ve avcılık yaşam stilini başlatırlar.

 

İLK İNSANIN ALTERNATİF YARATILIŞI:

Kataseyanlar hiyerarşik ruhani liderlere gezegende fiziksel olarak yaşayacak ve gezegeni fiziksel yapısını koruyacak kollayacak fiziksel canlılara ihtiyaç olduğunu söyleyerek kendi evrim süreçlerini hızlandırmayı teklif ederler ve teklif kabul edilir. Sonuçta ilk insanlar Vega da yaşamaya başlarlar ve gezegenin koruyucusu olurlar. ( bu teori dini kitaplara ve Annunaki teorisine çok terstir) teknolojilerini hızla geliştirirler ve yıldızlararası seyahat yapabilir hale gelirler bu süreç 2.5 milyon yıl sürer.

4 milyon yıl önce: (m.ö)

Galaktik federasyon kuruldu

Sirius B kolonize  edildi Dünya tohumlanmaya başlandı.( Tohumlamanın anlamı gezegene yaşayan canlı varlıkların yerleştirilmesidir)

2 milyon yıl önce:

Mars Venüs kolonize edildi. Dünya da(Hybornea) Hiborna kolonisi kuruldu.

 

RÖVANŞ KARŞILAŞMASI:

1 Milyon yıl önce:

Droid ve reptoidler Askeri Güçlerini Maldek gezegeninde topladılar. Bunlar güneş sistemindeki  Hiborna Dünya kolonisine Mars'a ve Venüs'e  tüm güçleriyle saldırdılar ve bu gezegendeki yaşamları tümüyle yok ettiler. Böylelikle bir 80.000 yıl daha Güneş sisteminin kontrolünü ele geçirdiler.

 

RÖVANŞ KARŞILAŞMASI:

Bu büyük yenilgiden sonra galaktik federasyon insanları Güneş sistemine yerleştirmek adınaq bir karşı atak yapmaya karar verdi.

Galaktik federasyon Dünya'nın 4 kat büyüklüğünde bir savaş gezegeni inşa etti. Sonuçta savaş gezegeni Droid ve Reptoidlerin ana üssü olan Maldek gezegenini  insanların yeniden  Dünya'da yaşamakarı adına yok etti. (M.Ö 900.000 yıl önce) Güneş sistemimizde bulunan asteroid göktaşları kuşağı Maldek gezegeninin Kalıntılarıdır.

not: Savaş gezegeni Yönetmenliğini George Lucas'ın  yaptığı Yıldız Savaşları filmindeki ölüm yıldızının aynısıdır. George Lucas'ın ne denli yetenekli bir yönetmen olduğu sonucu ortaya çıkmakta. başka bir olasılık da bu filmin senaryosunun psişik galaktik kanal insanlarınca yazdırılmış olmasıdır. psişik galaktik insan ne demek

Not 2:Psişik Galaktik insan, genlerinde Vega lıların ya da Pledayeslilerin kromozomları bulunan bu sebeple de kanal olarak seçilmiş insanlara denir. bu insanların iyi Dünya dışı varlıklardan mesaj almalarının sebebi bu insanların bu iyi Dünya dışı varlıklar ile akraba olmalarıdır. Neden herkes mesaj alamıyor?

 

İLK KOLONİLER:

Gelecek 850.000 yılda lemuryanlar gezegenini yüzeyine yayıldılar ve yaşamaya başladılar. (M.Ö 500.000) zamanlarında ise Lemuryanlar  Atlantis'li kardeşleriyle,  (Çin ve Tibet yörelerinde) (M.Ö 100.000) de ise  (Yine aynı bölgede) Libya'lı ve Mısır'lı kardeşleri de aralarına alarak yaşamaya başladılar.

 

İLK KOLONİLERİN RESTLEŞMESİ

Atlantisli Yu'lu ve Libya'lı ve Mısır'lı kolonileri beraber yaşamaya alışmaya çalıştılar ve bir bütün toplum olmak istediler.Bir süre herşey yolunda gitti taa ki atlantis'lilee kendilerini daha üstün görmeye başlayana kadar. Atlantisliler kendilerini üstün görmeye başlayarak, gezegendeki tek üstün güç olmak adına Lemuryanları yok etme planları yapmaya başladılar. planları Pledyanları ve Alpha Centurianları Lemuryanlara karşı kışkırtmak  yanlarına çekmekti, nitekim bunda da başarılı oldular.

 

25000 yıl önce (M.Ö)

Sabırla  yaklaşık 25.000 yıl kadar saldırı için doğru zamanı  beklediler. O zamanlarda Dünya'nın iki uydusu vardı ve, Atlantis'liler pledyan ve Alfa Senturi'lilerin yardımı ile Dünya'nın ikinci uydusunu savaşarak aldılar. Uyduyu almaları ilginç bir silah la oldu bu silahın adi G.Y.S (gezegen yoketme silahı) bu silahla uzayda başıboş dolaşan cisimler (meteorlar,gaz kütleleri, yarı katı maddeler**) istenilen yere mermi gibi yönlendirilebilir. İşte bu silahla Atlantisliler Dünya'nın ikinci Ay'ını meteor yağmuru ile yokettiler. Bu ilginç silahi kullanmak Dünya ve Ayların kütle çekim-itim (gravity) dengesini bozdu Dünyada,ki yeraltı gazları harekete geçtı fışkırdı, Volkanlar oluştu, ve Atlantis ve Dünya'nin bazı çok büyük kıtalar battı. Bu saldıri aslında Lemuryalıların yaşadıklari bölgelere yapılan bir saldırı olduğu için Lemuryanların yaşadığı bölgelerin sadece zarar görmesi bekleniyordu Ancak daha önce bahsettiğim üzere bu yeni silah gezegenkerim çekim-itim dengelerini bozduğu için Atlantislilerin de bu işte büyük zararları oldu.

SONUÇ:

Lemuryanların yaşadıkları kıtaların büyük bir bölümü sular altında kaldı. Hatırlarsanız bu grubun içinde bir de Yu imparatorluğu vardı. Yu imparatorluğu Atlantisliler ve Libya-Mısır koalisyonunun önünde diz çökmek istemedi. Yu imparatorluğu bu sebeple yeraltında yaşamaya karar verdi. Bu imparatorluk Agartha  veya Şamballah (Shamballah) adıyla bilinir. Atlantis imparatorluğu 10 kurallı bölge küçük dükalıklar ile yönetilirdi ve vu on dükalık konseyinin hepsi Atlantis'i oluşturmaktaydı.

 

25,000 - 15,000 Years BC

The royal governing council of Atlantis decide that a new form of government was desperately needed in which a superior ruling class could be established and sustained by their pretense that they had been empowered by a  God-Force . Autocracy was thus born and was in full control enforcing a period of peace and stability. They also started experimenting with peoples'  DNA  and  genetics  in order to make them more controllable. This also resulted in peoples consciousness being reduced,

life spans contracted, and psychic/spiritual abilities decreasing dramatically.

 

25.000-15.000 yılları arası:

Atlantisliler yeni bir teokratik yönetim biçimini  kullanmaya karar verirler, bu teokratik yönetim biçimi aynı zamanda'da Tanrı'nın gücünü de barındırmalıydı. Böylelikle Otokrasi doğdu. Tanrı'nın gücünü de sayarsak otokratik-teokrasi ortaya çıktı. özetle Süper kanun koyucu  sınıf, Tanrı'nın da güçlerini ellerinde bulunduran  ve Tanrı'nın gücünden de yararlanabilecek durumda olan, o gücü kullanabilen stabilite  (dinginlik-tutarlılık) barındıran bir sınıftı. (God Force)

Bu kanun koyucu uygulayıcı sınıf toplumun itaatkarlığının sürekli olmasını sağlayabilmek için canlıların DNA  yapıları ve genleri hakkında, onların daha rahat kontrolünü sağlamak için  araştırmalar da yapmaktaydılar. Bu araştırmalar  ve çalışmalar genelde canlıların bilinç seviyelerini azaltmak amaçlıydı. Bu sebeple yeni nesillerin üredikçe psişik ve ruhi özellikleri dramatik şekilde azaldı. (Bu durumda neden beynimizin bazı özelliklerini nedem kullanamadığımızı anlamış bulunuyoruz

 

M.Ö 15.000-10.000 yılları arası:

Imparatorluk taki toplumun arasında yeraltı faaliyetleri arttı. İnsanlar  Lemuria felsefesinin unutulmamasını ve tekrar yaşatılmasını arzu ettiler. Daha sonra bazı imparatorluklar  kristal tapınaklara saldır,aya karar verdiler. (Kaynakta hangi imparatorluğun kristal tapınağa saldırdığı konusunda bir bilgi yok)

kristal sarayın görevi yeraltında yaşayan Lemuryanların güneşin zararlı ışınlarından korunmaları için 30.000 fit kalınlığında buz tabakası üretmekle beraber stabil bir iklimi muhafaza etmek için kullanılmaktadır. (bu durumda Ürgüp Türkiye'deki yeraltı şehirlerinin de ne amaçla inşa edildiklerini anlamış bulunuyoruz.

Bu saldırı ne yazık ki bu buz tabakasının erimesine ve Incil'de de yazan "büyük su baskınına sebep oldu ve bir çok kıta sular altında kaldı. (M.Ö 6000)

Dünya o zamanlar tek iklimli bir gezegen iken, bu olay sebebiyle kutuplardaki buzlar da eridi ve Dünya bugünkü değişik iklim ve mevsim farklılıklarına sahip oldu.

Bu büyük su baskınından sonra 2 milyon insan hayatta kaldı. Hayatta kalanların çoğu genetik olarak bilinçleri ve zeka seviyeleri  Atlantisliler tarafından altere  edilmiş (azaltılmış) Mütant insanlardı. Bunların ebleh-ebleh ortalıkta dolaşmalari hiç bir işe yaramadı ne organize olabildiler ne de bir ülke kurabildiler. Bir süre sonra, Tanrıların gücüne sahip olan Pleyades veya Pledyanlar, Alfa ve Beta Senturyanlar Dünya'ya geldiler. bu su baskını ve su baskınından sonra hayatta kalan,zekaları,algıları ve bilinçleri azaltılmış mütantlar bu Uzaylılar için biçilmiş bir kaftandı ve onlar planlarını hemen uygulamaya başladılar.

 

Since no form of disobedience to these new \" gods \" was allowed, the concept of ruling

by \" divine right \" became inculcated on Earth. This concept of worshipping an elite has

continued through to modern times.

Culture would rise against culture in wars claiming that the elite they themselves

worshipped were superior to the elite of the opposing faction.

 

BU ELİT SİHİRLİ GÜÇLERE SAHİP EFENDİLERİN ZAMANI:

 (t.s) Bu elit güçlere sahip efendilerin kurallarına kanunlarına karşı çıkan olmadı. Bu elit genlere sahip olan efendiler halen Dünya'nın yönetiminde söz sahibidirler. Bu durumda "Neden ben şu ülkenin Kralı veya kraliçesi olamadım? " sorusuna da cevap bulunmuş olmakla beraber şu soruların da cevapları bulunmuş oluyor:

 

SORU:Ben neden bu kadar şanssızım? neden işimde yeteri kadar yükselemiyorum

Neden politikada bu kadar söz sahibi değilim? Önüm niye açık değil?

CEVAP: Elitlerin seni desteklemesi lazım ya da senin de Elitlerden olman lazım. Sen ne yazık ki genetiği değıştirilmiş olanlardansın. çok çalışman ya da olağanüstü yeteneklere sahip olman gerekiyor.

Elit olmadığını düşünsen bile, eğer senin genetik yapında olağanüstü bir özelliğin(*) varsa bu zaten sen daha küçük yaşlardayken belli olur bu durumda sen de olağanüstü yeteneğin sayesinde elit olmasan bile soyunun genetik yapısı bir yere kadar senin kökeninde olan doğanda olan yeteneklerinin altere edilmesine dayanmış ve %100 altere edilmemiş olabilir.

 

(*) Çok üstün yetenekli sanatçı sporcu ya da bilim insanlarının geçmiş genleri Atlantisliler tarafından tam olarak altere edilememiştir.

Albert Einstein, Nikola Tessla, Pele, Bruce Lee, Maradona, Bach, Tchaikovsky, Beethoven,Michelangelo, Leonardo da Vinci,.........

Edison, Graham Bell, Kopernik,Keppker, Pisagor......sadece bazıları....(*)

Atlantislilerin binler yıl boyunca yönettikleri insanlarin genleriyle oynayarak onlarin bilinç seviyeleriyle oynadıklarını bilmekteyiz. bu durumda bence Atlantisliler onlarin bilinçleriyle oynamadan önce büyük bir olasılıkla insanlar büyük bir olasılıkla

1-Telepatikdiler yani düşünce okuyabiliyorlardı.

2-Telekinetiktiler yani cisimleri dokunmadan hareket ettirebiliyorlardı.

3-belki de kısa bir süre görünmez olabiliyorlardı. işte onların bütün bu özellikleri binlerce yıl içerisinde sistemli olarak azaltıldı.

UYANIŞ  VE ÖN BİLİNÇLENME:

Son 10.000 yıl bizim gelişim evremizde tam bilincimizi kazandığımız son dönemdir. Yani Genetik yapısı altere olan soyumuzun  hakettiği bilincikazanmaya başladığı dönemdir.

Bu dönemden sonra gezegenimizin tarihinde Sumer Uygarlığının tarihi önemli bir yere kapsamaktadır.

Ufoloji Forum: 

Güzel döktürmüş , iyi bir bilim kurgu filmi çıkar buradan...

Hikaye güzelde birde gercek olsa :) ama sallayan iyi sallamis Alalh icin :) 35-26 milyon yil önce uzaylilar varken simdi ne gelen var ne giden :) biz bize birakilmisik su gezegende :)

IS This SALLAMATION.

Boh boh bohta cıkabilirdi. 

Yönetmen lazım ☺☺☺ varmı sağda solda?