Antarktikanın altında ne var?

Yedi iklimin ötesini araştırmak için kutup dönencesi(antarktika) altına değin

gitmişlerdir. Oraları meskûn bulup, halkını surette insan, sîrette hayvan

emsali eksik ve bilgisiz müşahede etmişlerdir. Kutup dönencesi(antarktika) altında bir

kavme yetmişlerdir ki hepsi it ağızlı ve it huylu, biri biriyle itlik

ederler ve it gibi yaşayıp, it dirliğinde olurlar. Kışın şiddetinden on ay

müddetinde it gibi yerlere(mağaralara) girerler. Onlar ne din bilirler, ne mezhep; ne

meşrep ne de sanat ederler. Ne süs ne ibadet bilirler. Ne âdet, ne letafet

ve ne nezafet bilirler, ne iffet. suretleri icabı muamele ederler. Orada

bir büyük dağ bulunmuştur ki, ikibuçuk fersah yüksekliği alınmıştır. Dağın

altında altın madeni yanıp, tepesinden dumansız ateşin havaya çıktığını

görmüşlerdir. Dağın etrafından çok sıcak kaynaklar fışkırıp,(antarktikanın altında keşfedilen göl) büyük nehirler

olmuştur ve buz tutmuş olan kuzey okyanusa dökülüp; deniz, suların

sıcaklığıyla çözülüp, ılımıştır. Denizin o sahilleri donmuş olmayıp,

balıklar o semte gelip doluşur. buraların ahalisi, o balıkları avlayıp ve

yiyip, uzak beldelere satıp; onunla hayvan derileri alıp, giyinirler. Oraya

sürekli kar yağdığından, on ay sıcak nehirler ile ılımanlaşmış hamamlarda(mağaralarda)

kalırlar. iki ay kadar yaz olur ki, hamamlardan dışarıya çıkarlar. (mrftnameden alıntıdır.)

Ufoloji Forum: 

ilginç güzel bir anlatım doğru olabilir Ruslar 1980 yılların sonunda Buzalrın altından sinyal alınca yaptıkları çalışmalarda orda buzların antartika kıtasına tam temas etmediği buzlar ile yer arasında boşuk olduğunu görmüşler ve orda vostok gölün keşfederler bir çokda nehir vardır hala Buzların altına ulşamak için çalışıyorlar