Uzaylı türleri. Bilinenler.

Uzaylılar : reticuliler , Son uzaylı , yenı uzaylılar eesımler vs.. 

İşte başlıyorum hazırlanın.

Uzaylı Çeşitleri:

PLEİADESLİLER 
SİRİUSLULAR 
ORİONLULAR 
ZETA-RETİCULİLER 
ARCTURUSLULAR 
ANDROMEDALILAR 
SANTORLAR 
VEGALAR 
NORDİKLER 
MAVİLER 
DÜNYALILAR

(Daha birçok uzalı çeşiti vardır.Bunlar listede yoktur.VENÜSLÜLER,MARSLILAR,OR GİBUNLAR vsbgibi)

Yukarıda verilmiş olan 11 Uzaylı çeşitinden 10 u da Dünyamızı ziyarete gelen varlıklardır.

NEDEN DÜNYAMIZI TERCİH EDİP ZİYARET EDİYORLAR?
Çünkü, diğer gezegenler arasında birbirlerinin varlıklarını kesin olarak anlamışlardır.Yani Venüslüler le, Maviler birbirlerini iyi tanıyan 2 uzaylı çeşitidir.Birbbirlerine sık sık ziyaret eden gezegen varlıklarıdır.

Zamanın eski gezegenlerde Dünyamız gibiydi.Yaşam şu an ki gibi boldu.Ancak diger varlıklar gezegenlerini terk ettiler.Nerede oldukları belli değil.Yani Marsta görülen bir varlık Marslı değil, başka bir varlık çeşitidir yani başka gezegendendir.Varlıklar sürekli olarak boyutlardan ışınlanırlar.

DÜNYAMIZA GELEN ZİYARETÇİLER NİÇİN ASKERİ BÖLGELERİ TERCİH EDİYORLAR?
Çünkü, askeri bölgelerde "atom,nükleer santrel,ağır çekim" gibi kuvvetler bulunur.UFO larla boyut (evren) lerden ışınlanan varlıklar Dünyamızda ilk gelikleri yerler Area 51. ve çeşitli askeri bölgelerdir.

PEKİ ŞEHİR ÜZERİNDE GÖRÜNEN UFO LAR NEDEN BURALARDA?
Bu varlıklar, Dünyamızda yaşam olduğunu ve insanları görebiliyorlar.UFO lar ile şehirlerini uzaktan incelemeye alıyorlar.Bazen dünyada bulunmayan atomikal bir yapıyla ya ışınlanıyorlar ya da kendi gemielerini görünmezliğe saklıyorlar.

Pleiadesliler 

Pleiadesliler, Dünyamızdan 400 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve Yedi Kardeşler olarak da anılan Pleiades takımyıldızındaki Erra gezegeninden gelmektedirler. Bu varlıklar, fiziksel görünüş itibariyle insan ırkına benzemektedirler. Tam bir insan görünümünde olan Pleiadesliler genelde sarışın olmakla beraber, bazıları koyu renk saçlıdır. Gözleri genelde açık maviya da açık kahverengidir. Pleiadesliler arasında yaklaşık 1.50 cm. boylarında çok narin yapılı varlıklar olduğu gibi, 2 m. boyunda olanlar da bulunmaktadır. Bazıları kızıl saçlı ve açık tenlidir. Pleiadesliler insanlarla en çok ve sık temas kuran varlık tipidir. Pleiadesliler pozitif odaklı; teknolojik ve zihinsel açıdan ileri varlıklardır. 
Siriuslular 

Dünyamızdan 8 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve köpek yıldızı olarak da bilinen Sirius, ileri bilince açılan boyutlar arası bir kapı niteliğindedir. Siriuslular teknolojik ve spiritüel açıdan bizden oldukça ileridir. 
Siriuslular Pleiadesliler’e göre daha koyu renkte bir tene sahiptirler; ten renkleri açık kahverengiden çok koyu kahverengiye varan bir çeşitlilik göstermektedir. Çarpıcı bir göz yapısına sahiptirler; gözleri büyüktür ve hafifçe kesişmektedir. 
Siriusluların atalarından bazıları uzak geçmişte gezegenimizle etkileşime geçmişler ve genetik projenin bir parçası olmuşlardır. Hatta bazıları kendi içlerinde genetik değişimlere uğramışlardır. Bu değişimler sonucu bazıları daha açık bir tene sahip olurlarken, bazıları ise genetik açıdan diğerlerinden çok daha farklı hale gelmişlerdir. 
Siriusluların bazıları insana hiç de benzemeyen varlıklardır; daha çok böcek ve sürüngenleri andırırlar. Bunlar insan gibi memeli yaratıklar olmalarına rağmen, farklı bir görünüşe sahiptirler. 
Orionlular 

Orionlu varlıkların yaklaşık %75’i insan benzeri bir görünüme sahiptir; geri kalan %14 ise insanlara benzememektedir. Orionluların en belirgin özelliği gözlerinin benzersizliğidir. Oldukça keskin mavi gözlere sahip Orionlu varlıklarla temasa geçmiş pek çok insan bulunmaktadır. İnsan benzeri Orionluların %90’ı açık kahverengi tene sahiptir; geri kalan % 10 ise Kafkas tipli, açık renk saçlı varlıklardır. 
Zeta Reticuliler 

Bu insan benzeri varlıklar, Reticulum adını verdiğimiz güney takım yıldızındaki Zeta 1 ve Zeta II ikiz yıldızlarından gelmektedirler. Zeta Retucililer 1 m.- 1,5 m. boyundadırlar; genelde zayıf görünümlü, vücutlarına oranla büyük kafalı ve saçsızdırlar. Gözleri büyük ve kapaksızdır. Ağız, burun ve kulakları çok küçüktür. Zetalar, türlerini değiştirmek ve bugünkü hallerine gelebilmek için genetik mühendislik ve klonlamadan yararlanmışlardır. Zetalar dünyamızı sıkça ziyaret etmekte ve insanlar tarafından genellikle “gri varlıklar” olarak adlandırılmaktadırlar. Zeta Reticulilerin türlerinde değişime gitmeden önceki temel genetik özellikleri insan ırkına benzemektedir. Zetalar, dönüşümleri sırasında beden yapılarını da değiştirmişlerdir. Bu, onların neden dünyayı ziyaret ettiklerini ve genlerimizle ilgilendiklerini de açıklamaktadır. Dönüşümleri sırasında kendilerini duygulardan arındırmakla hata yaptıklarını düşünen Zetalar, yeni bir değişim için orijinal genlerini aramaktadırlar. 

Andromedalılar 

Spiritüel varlıklar olan Andromedalılar, Andromeda galaksisinden gelen çok eski, meleğimsi bir ırktır. Bu varlıklar, Pleiadeslilerin ve tüm insan evriminin liderleridir. Aynı zamanda tamamen farklı bir evrim kolu olan ve hem suda hem de karada yaşayabilen Cygnusian ırklarını da yönetmektedirler. 
Arcturuslular 

Bootes takım yıldızındaki kırmızı dev yıldız Arcturus, Dünyadan yaklaşık 36 ışık yılı uzaklıkta bulunmaktadır ve olağanüstü parlaklığı sayesinde Mart-Kasım ayları arasında kuzey yarım küreden görülebilmektedir. Arcturus uygarlığı, galaksimiz içindeki en gelişmiş uygarlıklardan biridir. 5. Boyutta bulunan Arcturus uygarlığı dünyanın gelecekteki prototipi olarak kabul edilmektedir. Arcturuslular, fiziksel olarak kısa boylu ve zayıftırlar. Boyları 90- 120 cm. arasındadır. Birbirlerine çok benzeyen bu varlıklar, bu durumun birbirleriyle kıyaslanmayı önlemesinden dolayı memnundurlar. Tenleri yeşilimsi renktedir. Büyük, badem biçimli gözleri vardır. 3 parmaklıdırlar. Arcturusluların gözleri, koyu kahverengi ya da siyahtır. Fakat görmelerini sağlayan ana organları, gerçekte gözleri değil telepatik bilinçleridir. İşitme duyuları ise telepatik özelliklerinden bile daha ileridir. 
Vegalar 

Vegalar, Dünya’dan yaklaşık 26 ışık yılı uzaklıkta bulunan Lyra takımyıldızındaki en parlak yıldız olan Vega’dan gelmektedirler. Bu varlıklar 1.80- 2.10 cm boylarındırlar. Kalın ve dayanıklı derileri vardır. Vegaların temel saç renkleri siyahtır; fakat aralarında koyu kahverengi saçlılar da bulunmaktadır. Bazı Vegaların ise çok az saçı vardır ya da hiç saçı yoktur. 
Vegalar iki sınıfa ayrılmaktadır. İlk sınıftaki Vegalar insan benzeri varlıklardır. Oldukça çarpıcı gözleri vardır, fakat Zetalardan farklı olarak gözkapakları mevcuttur. İkinci tür Vegalar ise insana benzememektedirler. Böcek ve sürüngenleri andıran bir görünümleri vardır. Bu sınıftaki Vegaların saç renkleri genellikle yeşilimsidir. Derilerinde ve kanlarında bulunan bakır, vücutlarına yeşil bir renk vermektedir. 
Santorlar 

Santorlar, Dünyamızdan yalnızca 4.2 ışık yılı uzaklıkta bulunan Alfa Merkezi Sistemi’ndeki en yakın komşularımızdır. Santorlar, teknolojik ve ruhsal açıdan bize yakın güneş sistemlerindeki en gelişmiş medeniyetlerden biridir. Siriuslular, Pleiadesliler ve Venüslülerle aralarında yakın bir bağlantı bulunmaktadır. 
Alfa Merkezi Sistemi, 3 yıldızdan oluşmaktadır; bunlar astronomik literatürde Alfa A,B,C olarak adlandırılmaktadırlar. Bunlardan Alfa C yıldızı güneş sistemimize en yakın olanıdır. 
Santorlar, diğer medeniyetlerle birlikte, özellikle son 4000 yıldır dünyadaki evrimi izlemekte, ve insanlara evrimlerindeki bir sonraki adım olan Yeni Çağa geçişlerinde yardım etmektedirler. 
Santorların teknik yetenekleri hayal edebildiğimizin çok ötesindedir. Devasa uzay gemilerinin yapımı ve yıldızlar arası seyahat, ancak Santorlar’ın da sahip olduğu maddeleşme ve madde boyutundan ileri bir boyuta geçme yeteneği ile mümkündür. 
Nordikler Nordikler, geldikleri yıldız sistemini hiçbir zaman açıklamamışlardır. Oldukça güzel görünümlü varlıklardır; sarı saçlıdırlar, bu yüzden çoğu kez “sarışınlar” olarak adlandırılırlar. Gözleri koyu mavi renktedir. Boyları 1.50- 1.80 cm arasında değişmektedir. Nordikler, Dünyadaki sorunları çözmek için uğraşmaktadırlar. Kendilerine değil de başkalarına odaklanan varlıklarla çalışmayı tercih ederler. 
Maviler 

Maviler de Nordikler gibi hangi yıldızdan geldiklerini açıklamamaktadırlar. Kısa boylu varlıklardır ve yarısaydam, mavimsi bir tenleri vardır. Gözleri büyüktür ve badem biçimindedir. Oldukça spiritüel varlıklardır ve her insanın kendi yolunu takip etmesi gerektiğine inanırlar. 

NEDEN ZİYARETÇİELER KENDİLERİNİ İNSANLARA HEMEN GÖSTERMİYORLAR?
Çünkü, onlar bizim insanlık toplumumuzu gözetliyorlar.Dünyamızda hala daha kavgalar,savaşlar,çatışmalar bulunur.Bunları inceliyorlar ve Dünyamızın, kendilerini daha görmeye hazır olmadığımızı biliyorlar.
Örnek olarak, 2.DÜNYA SAVAŞINDA birçok gökte yüzlerce UFO görülmüştür.Ve hepside UFO ları vurmaya çalışmışlardır ancak dünyada bulunmayan atomical bir madde ile kendilerini ışınlıyarak boyut değiştiriyorlar.Buda UFO ların kendilerinini göstermeme isteğininin kanıtıdır.

IŞINLANMA TEKNOLOJİLERİ
Işınlanma olayları Dünyada hiçbir eşi benzeri olmayan bir atomikal bir parçadan yapılıyor.Kendilerini ya düşünme yoluyla ya da bir çukurdan geçme olayı ile boyutlaradan ışınlıyorlar.Çünkü UFO ların dünyamıza başka boyutlardan geldikleri bellidir.500 Işık yılı uzakta bulunan gezegenlerden UFO lar ne kadar hızlı o lursa olsan gelemezler.Kesin bir bilgi vardır ki ışınlanarak dünyamıza giriş yapıyorlar.

Kaynak : Sirius Uzay Bilimleri

Demek venüslü, marslı varmış da haberimiz yokmuş :) hadi bizim yok da şu yalancı nasa neler neler saklıyormuş bizden :)

 

şaka bir yana ne mars'ta ne de venüs'de akıllı yaşam bazında bir yaşam yoktur..gerek venüs e gerek de mars a onlarca uydu/araç gönderildi ve akıllı yaşam bazında hiçbir canlının olmadığı kesinleşmiştir ki ,venüsün sıcaklığı 450 dereceye kadar yükselebilirken mars da (- 140) dereceleri görmektedir yani akıllı canlı yaşamı için gerekli şartlardan çok uzaktır..marsta organik düzeydede olsa bakteriyel tarzda yaşam olduğu açıklaması geçenlerde nasa tarafınan yapılmıştı ama akıllı canlı barındıracak yaşam koşulları yoktur..

Diğer uzaylı türlerine zaten hiç girmeyelim onlar için bilmem kaç ışık yılı uzaklıktaki yıldızın çevresinden geliyorlar deniliyor,biz daha yeni yeni kendi güneş sistemimizi anlamaya başlamışken diğerleri fantazi kaçar şimdilik :) ne vardır ne yoktur sadece spekülasyon yani..

Belki,bir zamanlar bu gezegenlerde canlı hayatı vardı ve zamanla yok oldu diyebiliriz.Bu da bir tahmin olarak kalır ama,özellikle de mars ta bir zamanlar hayatın olabileceği akla yatkın görülüyor.

[quote=muzzi55]

şaka bir yana ne mars'ta ne de venüs'de akıllı yaşam bazında bir yaşam yoktur..gerek venüs e gerek de mars a onlarca uydu/araç gönderildi ve akıllı yaşam bazında hiçbir canlının olmadığı kesinleşmiştir ki ,venüsün sıcaklığı 450 dereceye kadar yükselebilirken mars da (- 140) dereceleri görmektedir yani akıllı canlı yaşamı için gerekli şartlardan çok uzaktır..marsta organik düzeydede olsa bakteriyel tarzda yaşam olduğu açıklaması geçenlerde nasa tarafınan yapılmıştı ama akıllı canlı barındıracak yaşam koşulları yoktur..

[/quote]

Çok dar bir çerçevede düşünülmüş ve karar verilmiş. Mesela yaşanabilir bir ortam düşünülürken, sadece DÜNYA örneği gözlemlenmiş ve kanıt olarak sunulmuş. Ama dünya da bile Venüs sıcaklığında (Kaynak: http://serc.carleton.edu/microbelife/extreme/extremeheat/index.html) ve MARS soğukluğunda (Kaynak: http://www.nss.org/adastra/volume14/rothschild.html) HAYATTA kalan ve hatta TAMAMEN OKSİJENSİZ ortamda yaşayabilen organizmalar (Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Obligate_anaerobe) mevcuttur. Ayrıca UZAY BÜKÜLMESİ denen kavram da, özellikle, astronomide fazlaca konuşulmaktadır (Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Faster-than-light). Bu durumda sizin söyledikleriniz şahsi yorumdan öteye gidemez.

Kaynaklar, maalesef, İngilizce. Ülkemizde bu konulardan çok DİN konularında araştırmalra olduğundan, Türkçe kaynak bulamadım.

Saygılar,

Kusura bakmayın da böyle plaeidesliler siriuslular vegalılar vs vs böyle şeylere inanmayın. 

İnanın bana, alıntı yaptığınız siteye sorsanız bunları nereden öğrendiniz nasıl kanıtlar var diye doğru düzgün bir açıklama yapamazlar. Duyacağınız şey en fazla kanal mesajı, temasçı bilgisi vb olur. 

Doğru.Henüz dünya dışından elde edilen bir canlı  görüntüsü yokken,yok plaeidesliler siriuslular vegalılar vsvs.Biraz abartılı oluyor ve aslında komik bile oluyor.Kendi kendine yaratık yaratmak gibi.

 

[quote=sineyk]

Kusura bakmayın da böyle plaeidesliler siriuslular vegalılar vs vs böyle şeylere inanmayın. 

İnanın bana, alıntı yaptığınız siteye sorsanız bunları nereden öğrendiniz nasıl kanıtlar var diye doğru düzgün bir açıklama yapamazlar. Duyacağınız şey en fazla kanal mesajı, temasçı bilgisi vb olur. 

[/quote]

Bu yazıyı okurken nedense men in black seris geldi aklıma , yani ucuz bilim kurgu romanları bile daha eğlenceli bilmem anlatabildim mi...