BOYUT teorisi

 

 

 

MURAT ÖZTÜRK

BOYUT TEORİSİ

Yerküremiz(dünyamız) katmanlardan oluşur  aynı zamanda yerküremizin atmozferide katmanlardan oluşur.

Bu verileri dikkate aldığımızda bildiğimiz uzay da 1 katman dış uzay diye adlandırdığımız da bir katman ve tabi bildiğimiz en son dış evren bu katmanlardan biri  kaç tane katman var atmosferimiz gibi yedi katman mı ve ya boyut olarak düşünürsek yani evrim sıralamasını düşünürsek ilk canlılar suda belirdi bu demek oluyor ki 1. Boyut su öyleyse 2. Boyutta atmosfer oluyor.atmosferde hava soluyan canlılar yaşıyor bildiğimiz kadarıyla peki ya 3.boyut uzay olabilir mi insan olgunun  yeni nesli 3. Boyut tamı yaşayacak peki bu üçüncü boyutta yaşamayı bilen başka varlıklarda neden olmasın 3. Boyutta yaşayan varlıkların gözleri karanlığa hakim olması gerekir çünkü her şey siyah ve tonları ile dolu olacaktır .

 bu yüzden gözlerin çok önemi var karanlıkta iyi görebilmek için kocaman gözlere ihtiyaç olacaktır.hatta göz bebeklerimiz bile kocaman olmalıdır ki daha iyi seçebilsin nesneleri

böyle düşünürsek kocaman göz ve kocaman retina karanlıkta göre bilmek için bunlar yeterli.

 Zaten dünyamızı ziyaret eden uzay canlılarının gözlerine bakın ne demek istediğimi  anlarsınız.

Biz insanlar su dünyasına girdiğimiz de nasıl hayran kalıyorsak biz 2. Boyuttan 1. Boyuta dalabiliyoruz ve 1. Boyutta yaşayan canlıları seyredip belgesellerini bile çekiyoruz ve bunları yaparken de 1. Boyutta yaşayan canlıların düzenine karışmıyoruz.

Pekiya 3. Boyutta yaşaya bilen canlılar.

Onlarda 3.boyuttan 2. Boyuta rahatlıkla giriş yapabilirler ve biz insanlar bunun farkına bile varmayız yani bizim yaşama hakkımıza saygı duyuyor olabilir ler.

bizler dünyada yaşayan her canlının hakkına hukukuna saygı duymuyor olabiliriz .

3.boyutta yaşaya bilen canlılar kimsenin hakkını yemeyip canlıların  yaşam tarzına saygı duymayan sadece izlemeyle yetinen bir 3.boyut canlıları.

Biz 2. Boyuttaki insanlar 1. Boyutta yaşayan canlılara bir şeyler öğretmeye çalışıyorsak yada onların yaşamlarıyla ilgili bilgiler topluyorsak 3. Boyutta yaşaya bilen canlılar bizim insanlık tarihimizle ilgili bilgilere sahipse (insanlığın dünyada oluşumundan itibaren bugüne kadar olan  her şey  

3. Boyutta yaşayan canlılar tarafında kayıt altına alınıyoruz demek tir .

 

 

TEORİ SAHİBİ

Ufoloji Forum: