Tanrısal Zarafet (Hathorlar'dan gelen mesaj )

Bu mesaj özellikle bir kanal aracılığı ile bana ve insanlığa iletilmiştir.Bu mesajı çok yakından tanıdıklarım kanal olarak kullanılarak biz insanları amaçlamıştır.Hathorlar için bir yardımcıyım...

 

 

Tanrısal bir süreçte;zamansız,mekansız,maddesiz bir doğum gerçekleşiyor idi.OLAN bir doğuma karar vermiş,tüm boşluğu zarif bir akış ile doldurmak ile uğraşmaya koyulmuştu.Bu akıştır ki tüm paralellikleri,zerrecikleri,frekansları,OLAN'dan sıçrayan yapıları,karanlık bölgeleri,o boşluğa kazandırmıştır.

 Bir zaman gelir ki;OLAN'ın yaratıcılığı ile varolmuş tanrılar,enerjilerini,yoğunluk derecelerini birleştirerek bir olan yaratmaya karar verirler.Tüm aşk,sevgi ve ışığını Hathorlar karanlığa salıverirler.Sonra P'taah gelmiş idi..enerjik mimarlığını kullanarak yoğunluğu ve frekansı dengeler.Ra federasyonun ışığını getirir ve bir bellek bileşimi sunar bu var edilecek olana.Sekh'met sistemi ise asttal tortuları ve duyguları kabardığında onlar ile savaşabilmesi için bir nefes üfler.Maat,evrensel ana;adalet duygularını tüyleri ile serpiştirir.Ve hepsi bütünleşir;tüm kozmotik enerji yapılarını,özellikle Sirius denilen spiritüel güneşten ışık çekilir.Yeni bir Tanrısal güç yaratılmıştır.Varolan tetiklenmiştir,düşünceleri hemen tekamül yolunu sürdürmeye başlamıştır bile.Ve bir karar alınır;varedilmiş olanın bir tekamülü deneyimlemesi gereklidir;yeşillik,madde ve mekan oluşturulmuş bir planettir bu;DÜNYA..

 Bir çeşit enkarnasyon işlemi gereklidir.Baba ve ana tamlamaları Mısır topraklarında bulunur.Maddesel ana Nefertiti,baba ise Akhenaton isimli görev üstlenecek varlıklar olacaktır.Tanrılar Akhenaton ve eşinin enerjisel birleşimlerini beklerler.Ve o an gelir,birleşim başlamıştır,şimdi yapılması gereken teş şey;var edilmiş olanın birleşim sırasında oluşan frekans çarpışmalarının arasına aşılanmasıdır.Var edilmiş olan tanrıların büyük çabaları ile maddeselliğe bütünleştirilir.Tanrılar var edilip madde tekamülüne sunulmuş olanın bilinç seviyesinin gelişmesini ve idrak yeteneğinin gelişmesi için enerjilerini gönderimler iken,kozmik zamanlar akar.

 Fiziki yapı gelişmiş,aile huzur ile ilerlemektedir.Var edilenin ismi Nether Khert koyulmuştur.Yani ruhsal evren.Dişil ve eril enerjileri eşit durumda var edilmiş olduğundan tüm enerji biçimlerini kabul edebilen bir eril çocuktur var edilen.Fiziki yaşı henüz 13 olmuş idi.

 Nether bir süre sonra farkındalığını ilerletemeyip evrensel bir varlık olduğunu unutur.Tanrısal özlere ihtiyacı vardır.Tanrılar bir bütün olup alın bölgesine bir kez dokunurlar.Tüm işleyiş işte o zaman başlar.Artık perdeleri açılmıştır.Hayat dolu yuva Nether'in karşısında,her yerde,hatta içinde görünüyordur. Nether tanrıların beklediği gibi çok farklı düşüncelere yönelir.Bir ego yağmuruna tutulur ki kendini tüm varolandan üstün görmektedir.Maat tüm ışıldayan,bir gece rüyasına gelir ve der ki;"Sen ey yüce varlık Nether,bizlerden,OLAN'dan bizler aracılığı ile geldin.Hepiniz OLAN'dan var edildiniz.Evrensel eşitliği benimsemen için bu sana bir derstir.Işığın bol olsun sevgili tohum."Var edilen,sabah uyandığında tüm öğretiyi hatırlayacaktır.

 Bir zaman gelir,geçer.Nether frekanslar arasında ayrım yapmaktadır.Frekansları çirkin-güzel/güçlü-zayıf gibi kalıplara sığdırmaktadır.Dersler ruhsal alemde tekrar sürmektedir.Ra dersleri sürdürerek;"Dünyasal kavramlara sığınmamalısın.Bir frekansı göreceli kavramlara itmek,bir frekansı eleştirmek,kendini karşı tarafta hissetmektir.Her iki tarafında sistemini düşürmemelisin.Bu realiteden kurtul"Diyerek alın bölgesine bir baskı uygular ve Nether uykusundan ani bir şekilde uyanır.Ruhsal alemden çıkmıştır ve öğretiler farkındalığını geliştirmektedir.

 Nether 14. fiziki yaşına basmştır.Dünyadaki savaşları inceleyip ilham almaktadır.Savaş yapmayı özümsemek üzeredir,kutbuyet eşitliği değişime uğramaktadır.Bunun üzerine Sekh'met yaratıcısının bir öğreti düzenlemesi gereklidir.14. yaş gününden bir sonraki gece ruhsal alemde karşılaşırlar.Sekh'met,tüm akışkan enerjisi ile Nether'i bir su birikintisine götürür.Su birikintisine eğilip kendine bakmasını dile getirir.Nether eğilir,o anda suda gördüğü yansımasına aşık olmuştur.Nedenini bilmiyordur ancak onu öyle sevmiştir ki,suyu okşamaya başlamıştır.Nether,orada özünü görmektedir.Tanrısal tutkudur bu.Düşünceleri,sudaki kendisinin savaşçı bir kişiliğe sahip olduğuna inandırmaya başlar.Sekh'met dersi sürdürerek;"Onu okşa ve sevdiğini söyle,tüm ışığın ile onu kucakla.Savaş,kavga,tartışma yerine onu sev.Çünkü o,sensin.." der.Artık Nether savaşların kutbuyet bozukluğu yaratacağını,evrensel düzensizliklere sebebiyet vereceğini de anlamıştır.

 Bir zaman diliminde Nether,bir kıza aşık olur.İsmi Nefertium'dur.Nether fiziğe çok düşkün bir varlık olarak gelişmektedir,onun fiziğine aşık olmuştur.Hathorlar birer aşk elçileri olduklarından bu duruma bir el atmaları gerektiğinin farkına varırlar.Bir gece öğretiminde Hathorlar eşlik ederek;"Ey güzel varlık,sevdiğimiz,OLAN'dan gelen aşkımız.Aşk fizik ile 

bütünleşmek midir yoksa özlerin,birbirlerini benimsemesi midir?Aşk enerji dolaşımında ruhlar birbirlerini sevmektedir,aşk realitesi budur.Gerçek bir tutku yaratmak istiyorsanız,ruhlarınızı takip edin." diyerek Nether'i bir gezintiye çıkarırlar.Hathor"Nether,şuraya bakar mısın?" der.Nether onun eli ile işaret ettiği yere bakar.İki enerji birbirlerini sarmalamışlardır.Biri yeşil,diğeri ise pembe renklerde;tüm sevgileri ile birbirlerine akmaktadırlar.Sonra durup,düşüncelerini bir bütün kapasitesine getirirler ve aşk ile yükselirler.Buna tanık olan Nether;Aşk realitesini çözmüştür.

 Nether hızla fiziki gelişimini sürdürür iken,bir gün ölüm realitesini düşünmeye koyulur.Düşünceleri ise bir gün nasılsa öleceği,hayatının boş çabalar ile dolu olduğu ve tümün gereksiz olduğu yönündedir,hayattan soğumuştur.Anubis sistemi bu durum ile öğreti şeklinde ruhsal alemde ilgilenecektir.O,biçimsiz,akışkan bir enerji biçiminde,Nether'i ziyarete gelerek;"Yaşamından soğuduğunun farkındayım yüce zeka,ancak gerçek şudur ki;ölüm bir bilinç geçişidir.Fiziki bedenden sıyrılıp,tanrısallığa kavuşmaktır,birliğe giden yoldur bu geçiş.Ölüm yalnızca madde boyutundan kopup,ruhsallığa açılan kapının ardındaki yolda ilerlemektir..." der.Nether yaşamına bu öğretiden sonra sımsıkı sarılır..

 Farkındalığı geliştikçe kavası karışmaya başlayan Nether,bir zaman "neden ben?" demeye başlar.Neden buradayım,neden benimle irtibattasınız diyerek sürdürür.Tüm yoğunluk yanıt olarak şunu belirtir;bu,senin seçimindir,tekamülündür.Görevin,etrafına ışık yansıtmaktır sevgili bilinç.Bizler,her zaman yanınızda idik,hep de öyle olacağız..."

:.:.:."WE".:.:.:

Ufoloji Forum: 

BEKO34.. Yazı biraz karışık gibi,tam olarak neyi anlattığını anlayabilmek biraz zor.Anladığım kadarı ile tanrıya değişik bir bakış açısı ile bakmayı ve onu daha başka bir biçimde anlamayı benimsemiş gibi..Dünya düzenini,var olmanın nedenini,neden doğacağımızı neden yaşayacağımızı ne neden ölmek zorunda olduğumuzu anlatmak isteyen ve bu bağlamda ölümün aslında bir son değil,bir başlangıç olduğunu vurgulamaya çalışan dağınık fakat dolaylı olarak yazılmış olsada tanrı, dünya, canlılar üçlüsüne ve ilişkilerine ve düzenlerine yoğunlaşmaya çalışan bir yazı..

Yazıdaki"OLAN"kelimesinin neyi anlatmaya çalıştığını anlamak zor olsada eğer bu kelime bir varlığı simgeliyor ise bunu kabullenmek hayli zor ve aslında imkansız..Çünkü "OLAN"adlı varlığın tanrıları yarattığı ve sonra da yaratılan tanrıların tekrar "OLAN" adlı varlığı yaratması karışık görünüyor..Ve aslına bakarsanız zamandan ve mekandan münezzeh olan nedir diye bir soru sorduğumuzda buna, doğmayan doğurmayan evveli ve nihayeti olmayan tek olan tanrı,yaratıcıdır diyeceğiz.

İnsanlar ve kainattaki diğer akıllı varlıkların hiç bir zaman ne biçimde,ve nasıl olduğunu  bilemeyecekleri bir ortamda var olan sadece bir olan yaratıcının, başka hiç bir düşünceye yer vermeden bütün alemi,kainatı yaratması sadece kendi iradesi ile olmuş olup,buna dışarıdan her hangi bir müdahalenin olması mümkün görünmemektedir..

Kendisinden başka bir varlığın hiç olmadığı ve henüz yaratılmadığı bir durumda yaratıcı zaten başka bir düşünceyi ve isteği kabul edemez çünkü kendisinden bir şeyler talep edecek kimse henüz yaratılmadığı için..Bütün düzeni evreni,ve içindekilerini ve dünyayı ve canlıları yaratması meydana getirmesi için sadece kendi dileği ve düşüncesi ona yetmiştir..

Konu için teşekkürler..

Muzaffer bey bu yazıda nether'in yaradılışından bahsediliyor ve  OLAN denilen mutlak yaratıcıdır yani bizim tanrı dediğimiz.

İnsan bir enerjiden yaratılmış ve özümüzde tanrısallık vardır.Özümüz ise tam kalbimizin sağ köşesinde bulunur.

Bir kişiyi severken onun fiziki yapısını değil onun özünü sevmeliyiz ve tanrısal varlıklar olduğumuzu unutmamalıyız ...

Hathor'u burdan http://tr.wikipedia.org/wiki/Hathor aldıktan sonra yazıyı okuduğumda yeni olan hiç bir şeyden söz edilmediği anlaşılıyor,Yaradıcımızla ilgili kitabımızda yazılmış olanlardan hala daha yeni ve eski herhangi bir bin watlık veya daha fazla aydınlatma etkisi yapan cümleye rastlamadım ben.Bu nedenle bu tür yazılar bana yeni birşeyler öğrenmişim etkisi yapmıyor,Sanki bilinenleri ayrı bir formata çevirip farklı bir player den oynatmaya benzeyen şeyler.Zaten o zamanlardan o bilgilerden süzüle süzüle bu günlere gelmişiz,tarih tekerrürse bu kadar tekerrür de bıkkınlık verir insana.

Bu yazıda insanın enerjiden yaratıldığından   ve mutlak yaratıcının isteği üzerine tanrılar aracılığıyla nether(insan) 'ın yaratılışından bahsediliyor ve 13 yaşında olan bir netherden bahsedilmiş.13 yaşındaki nethere bahsedilenlerden bir ders almamız gerekiyor.

Bu yazı evrensel/kozmik kod tekniği uygulanarak yazdırılmıştır.Her kelime/söz yüksek miktarda bir frekans-enerji yapısına sahiptir.Yazı okunulduğunda farklı enerjiler ile karşılaşılır/evrensel uyum sağlanır.Ancak kod çözümlemesi (the code of life) gerçekleştirilir ise bu mümkündür.Bu kozmik inisiye şeklinde uygulanmaktadır.Kod çözümlemesi ise hayata geçirmektir.Bütünleşmek,uyumsallık yaratmaktır.Maat,ra,hathorian,siriusien ve p'taah gibi ilahi enerjilere uyumlanmaktır.Bizlerin kod sistemi budur.

Kod sisteminde Nether dünya tekamülünü deneyimleyen insan ırkıdır.Kodsal sembolizmdir bu,inisiyatik tekniktir.Nether belirli enerjilere uyumlanır.Burada yapmanız gereken Nether olmaktır.Nether ile bütünleşip aynı deneyimleri düşünmek,gerçekleştirmektir.Nether olun,BÜTÜN,OLAN,İLAHİ KOD SİSTEMİ ile bütünleşin.Sizlere tüm ışık ve sevgimizi sunarak bu frekanstan ayrılırız.Hathorian planety energy

bu kacinci fasikul?