Dünya Dışı Bir Tehlike

Yine aynı kitaptan......

(1975 yılında tutulan notlardan çevrilmiştir)

LYA, kuşkularımı yanıtlandırmaktan hiç kaçınmadı. Her zaman sorularıma yanıt vermeye istekliydi. Ayrıca, sorduğum her şeye, en anlaşılır biçimde yanıt verebilmek için çok çaba gösterirdi.

Bu kez ona, geceleri aklımı kurcalayan bir şeyi sormuştum.

"LYA, bana bilimsel alanda son derece ilerlemiş olan ve hayata büyük saygı gösteren uygarlıklar olduğunu söylemiştiniz. Dediğinize göre, birçok uygarlık, başka top lumların yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayabilmek için kurallar koymuşlar. Peki, nasıl oluyor da, başka toplumlara hakim olmak isteyen uygarlıklar bulunabiliyor hâlâ?"

""Görüyorum ki, toplumunuzu ele geçirmek isteyen başka bir ırktan söz ettiğimden beri endişeleniyorsunuz. Ama, bilmediğiniz bir şey var. Başka bir dünyadan gelen bir toplumun, bir dünyayı ele geçirebilmesi, ancak ele geçirmek istediklerinin rızası ile gerçekleşebilir. Siz, böylesine boyun eğmek için şartlandırılıyorsunuz, ve sonunda öyle görünüyor ki, onların hegomonyasmı kabulleneceksiniz."

"Nasıl böyle söyleyebilirsiniz?" dedim, anlamadan.

"Dinleyin profesör, dikkatle dinleyin. Şimdi size söyleyeceğim şey, belki de şimdiye kadarki tüm söylediklerimden daha önemlidir. Size daha önce de, dünyanızı istila etmek isteyen bir ırktan söz etmiştim, îster inanın, ister inanmayın, birçok şekilde sizi, buna hazırlıyorlar. Sizin gibi dünyaları kurtarmak için harekete geçecekler arasında bizim bulunmadığımızı da söylemiştim. Ancak, nasıl sizi ele geçirmek isteyen bir uygarlık varsa, içinizden isteyenleri kurtarmayı amaçlayan bir uygarlık da var. Evren'da özgür iradeye saygı gösterilir. Bunun için, şimdi duyacağınız şeyleri söylüyorum; siz, belki bunları hemen anlamayabilirsiniz, ama bunları okuyanlar arasında anlayanlar bulunacak. Belki de korkacaklar; çünkü, dünyanızda yaşayanların üçte ikisinin sonunun geleceğini öğrenecekler. (1) Onlar çok zekidir. Bu istilayı çok uzun zamandan beri plânlıyorlar; sizi, onların hegemonyalarını kabule, boyun eğmenin gerektirdiği değişime hazırlıyorlar. Kuşkusuz, ileri uygarlıklar topluluğu önünde bir gerekçe göstermeleri gerekiyor. Onlar da, süper güçlerin bile dünyayı yönetmeyi beceremediklerini, (2) kontrolünü kaybettiğiniz, ana kurallardan yoksun bir teknoloji geliştirdiğinizi söyleyecekler. îki süper gücün de, doğal kaynakları sorumsuzca harcama pahasına güçlü silahlara sahip olduklarını; bu şekilde depolanan silahların büyük tehlike oluşturduğunu, bu tehlikenin yalnızca dünyalılar için değil, sistemin tehlikede olduğunu görenler için de geçerli olduğunu öne sürecekler.Burada, yıldızlar sisteminden söz ediyorum. Tüm evren uyum içinde olduğundan, size öyle gelse de, aslında güneşiniz hiçbir şey "yakmaz."O, yaşam için gerekli enerjiyi sağlayan bir gök cismidir. Eğer Dünya'da bir felaket meydana gelirse, güneş sisteminiz, farklı bir yörüngeye doğru kuvvetle savrulacağı gibi, yıldız sisteminiz de sarsıntı geçirir; birçok gezegeni enerji kaybeder, bu da onların yörüngelerini değiştirmelerine neden olur. Yıldızlararası yasalara uymadığınız, karşılıklı saygı yasasını göz önüne almadığınız için; ayrıca, yıldızlarası bilim adamları içinde yer almamanız nedeniyle, sizi, alt düzeyde gelişmiş, gelip geçici varlıklar olarak kabul ediyorlar. (3) Zihinsel kapasitenizin sınırlı ve yüksek derecede saldırgan olduğunuzu düşünüyorlar. Bu evrendeki büyük uygarlıklarda, aşırı uçlar yoktur. Ne iyi ile kötü, ne siyah ile beyaz, ne de nefret ile aşk vardır. Birbirinin zıddı olan uçlar değil, tam bir ahenk vardır. Başka bir zaman size, yörüngenizi büyük oranda değiştiren ilk felaketten söz edeceğim; bu da, sizi, büyük uygarlıkların gözünde küçültmek için kullanacakları bir olay...bu ve gittikçe artan şiddet hareketleri. Bunun için sizin teslim olmanızı bekliyorlar; belki, kendi toplumunuzu kurtarmak, belki de gezegeninizin geri kalan bölümü üzerinde egemenlik kurabilmek için yapacaksınız bunu. Bir yandan MU, Dales, SIAN (4), ve diğer uygarlıklar, kavgacılığınızın derecesini saptamak ve yıldızlararası toplum ve hedefleri için tehlike oluşturacak düzeye gelip gelmediğinizi anlamak için dünyanıza gelip gidiyorlar, içinizden, istekli olan bazılarını buradan götürmeyi önererek, onlara, insanların eğilimleri yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış dünyalarını sürdürebilmeleri için bir şans daha vermek istiyorlar. Uzay düzeyinde, bu görüşüldü.(5) Dünya insanı, önemli bilimsel ilerlemeler kaydetti ama kendi özelliklerini değiştiremedi. Birçok uygarlık , dünyalıları nereye götürebileceklerini plânlarken, aralarında büyük tartışmalar çıktı. Ancak, büyük uygarlıklar sizin yararınıza olmayacak bir şeyi yapmazlar. Hem belki de siz, bu saldırıyı defetmektense, onlara boyun eğmeyi tercih edebilirsiniz; tabii böylece onlar da sizi yenmiş olurlar."

Ufoloji Forum: 

vay çok ilginç ve evet Amerika Bizden Gizli Bizim geleceğimzle oynayabilecek bir yönetim olduğu için bir anda böyle bir anlaşma yapabilr.

teşekkürler tayfun

birşey değil yeni taramalar gelecek...

çok güzeldi devamı yok m u??  hemen bu kitabı alacağım kaçtır gözüme ilişiyor almıyordum:))

Eğer gerçektende dünyamızı savunabilirsek savunuruz tabi devletler ne yapar bilinmez :) Öbür türlüde başka gezegen hiç fena olmaz :)

kurtuluş gününü izlesinler belki tırsarlar, oda olmazsa Recep ivedik serisini izlesinler o zaman kesin arkalarına bakmadan kaçarlar.şaka maka bu kitabı bulmalı hepsini okumalıyım teşekkürler paylaşım için.

Demek oluyor ki dünyanın bütün ipleri evrende var olan ve bizi uzaktan yöneten başka uygarlıkların elinde bulunuyor..Bunu bir şekilde çelişkili olsada kabul edebiliriz fakat anlamadığım,ve fikir yürütmede zorlandığım bazı hassas noktalar var..Öncelikle ben böyle bir uygarlığın olabileceğine şüphe ile bakıyorum..Şüphe ile bakıyorum çünkü yaşadığımız dünyayı bir şekilde evrendeki uygarlıkların paylaştığını söylüyorlar.İyi ama dünyanın geçmişi ve şu anki durumu ve geleceği hiç bir zaman parlak olmadı ,ve dünya hiç bir zaman rahat ve huzurlu olmayacak..O halde bunun böyle olduğunu evrendeki gelişmiş uygarlıklar bildiği halde düzelmemizi nasıl bizlerden bekleyebilirler,burada çelişkiler var..Öyle ya geçmişimizi ve şimdiki durumumuzu bilen bir veya birkaç uygarlık nasıl oluyorda olmayacak ve olması muhtemel olmayan bir değişikliği bizlerden bekleyebiliyorlar..Evrensel yasalara dünyanın uymadığını söylüyorlar,fakat şimdiye değin uymamız gereken evrensel yasalar bizlere bildirilmedi yani hangi yasalar..Bu yasalar dünyanın menfaatine ise o halde neden uyulmasın.Toplumsal olayların ve şiddetin artmasını istiyorlar ve gerekçe olarak ise bunları yaşadığınız zaman ancak bundan sonra kendinizi düzeltirsiniz deniliyor ve bunuda yine çelişkili görüyorum..Yıldızlar arası konsey dünyanın gelişip düzelmesi için dünyada kaos ortamı yaratmaya başlayacak ve iyiler ile zararlıların ayrışması için yani iyilerden oluşan bir dünya meydana gelmesi için savaşmamızı isteyecek ve ortam hazırlayacak ve diyecekki ancak bu şekilde kendinize yaşanabilir bir dünya kurarsınız..İşte buda büyük bir çelişki,nasıl olurda yıldızlar arası uygarlıklar zavallı bir durumda yaşayan ve ölümünü bekleyen bir dünya için böyle acımasız bir teklif yapar ve bunu yapmazsanız evrendeki diğer zararlı uygarlıkların pençesine düşersiniz der..Ben böyle bir yıldızlar arası hukuku idare eden konseye inanamam yani böyle bir konsey olamaz.Devamı gelecek..Teşekkürler.

Saldırgan olduğumuz söyleniyor fakat evrensel yönetici olan uygarlıklar birbirimiz ile savaşmamızı ve birbirimizi yok etmemizi gayet olağan olarak görüyor ve iyi olmanız için böyle olması gerekir deniliyor..Dünyayı ıstıla etmeye çalışan bir uygarlık dünyayı ıstila için evrendeki gelişmiş medeniyetlere bir gerekçe göstermesi gerekiyor derken,evrendeki gelişmiş ve adil olan bu uygarlıklar dünyayı istilaya çalışan savaşçı uygarlığa nasıl müdahale edemez buda tuhaf bir hal..Büyük uygarlıklar yani barışçıl olan ve bizim iyiliğimizi isteyen uygarlıklar sizin yararınıza olmayan bir şey yapmaz deniliyor,fakat evrende barışçıl olmayan uygarlığın dünyada kaoslar yaratmasına izin verecek bu da yine tuhaf bir anlayış..Alt düzeyde gelişmiş ve gelip geçici varlıklar olarak algılanıyoruz ve bu gelişmemiş zihin kapasitesi düşük görülen dünyalılardan;kendinizi düzeltin yoksa onlara, yani dış dünyadaki savaşçı,ıstilacı uygarlığa yem olursunuz deniliyor ve daha da ilginci onlara boyun eğmeyi tercih edebilirsiniz deniliyor ve boyun eğerseniz zaten onlarda sizi yenmiş olur deniliyor..Tezat..

Son olarak yine böyle bir dış uygarlığın olamayacağını ve olsa dahi evrensel yasalar adı altında böyle yasalara sahip olabileceklerini sanmıyorum..Evet var olduklarını kabullensek dahi yasalarının tutarsızlıklarla dolu olduğunu anlamak gerek,ve aslında bu yasaların dünyadaki bir takım insanlar tarafından var edildiklerini anlıyoruz..Evrende barışçıl olan ve evren yasalarını var eden ve uygulayan ileri uygarlıkların yasalarının bu kadar acımasız ve çelişkili olabileceğini sanmıyorum..Ayrıca evrendeki uygarlıkların bizim dünyamızda olduğu gibi inanç sistemleri var ise ki,her inanç sisteminde insana,canlıya sevgi ve saygı ön planda olduğu için,evrendeki uygarlıklar eğer bir inanç sistemine bağlı iseler o halde uyguladıkları yasalarında bu inanç sistemine bağlı olarak yürütülmesi ve çalıştırılması gerekiyor..Teşekkürler.

Nedense bana Uzay yolu dizisini hatırlattı,ondada belli zamanlarda toplanan konsey vardı çeşitli galaksilerin temsilcileri bir araya geliyordu vb..Birde bir ufonun(??)yayınlanması için her nerden kim üzerinden gönderdiği bilinmeyen uzun bir yazısı vardı 2000 li yılların başında web de görmüştüm,merak edip sonuna kadar okudum yine kurgudan başka birşeye benzemiyordu,bilim bile değil sadece kurgudan ibaret.''Antimadde silahi da, Florida açiklarinda , BiMiNi dediginiz adaciklar arasina rastlayan bölgede ''Bu cümleyi çürüten açıklama ise şöyle, Jeologlar ve arkeologlar arasında kabul gören açıklama Bimini Yolunun doğal bir süreçte kumsal taşlarının oluşarak dörtgenler, poligonlar ve şekilsiz geometrik cisimler şeklinde parçalanmasıyla oluştuğudur. Benzer yolların dünyada çok sayıda bulunduğunu da bu argümanı kuvvetlendirmektedir ben bu kadarını burda aktarıp,hayal gücünün ne kadar gerçeğin yapısını bozarak yepyeni bir oluşum haline getirebildiğini söylemek istiyorum ve 8-10 sene öncede yine bu konu web de ortaya atılmıştı diyerek ısıtılıp ısıtılıp yememiz için önümüze koyulan böyle kitap ve yorumlarla hoşça vakit geçirmemiz gerekiyor galiba.Dünyada var olduğu söylenegelen Atlantis le yaşlandık nerdeyse,İnanmak isteyen inanır,ayrıca akla gelmedik yada bilimkurgunun bile dışına çıkan bir silahtan (Antimadde silahı)bahsediliyor bu bölgede suyun altında gömülü vb.Sallamanın sınırı güneş sistemini bile aşmış helal olsun bu hayal gücüne,pes doğrusu.MAİER adlı isviçrelinin bu kitap yazarı Hernandez den ne farkı var?bilen beri gelsin..Umarım birileri daha böyle kitap yazarda bizde seri kolleksiyonu yaparız kütübanemizde.E.von Daniken en dürüst olanıydı.Bitirmeden şunuda eklemek gereği duydum Bir kızılderilinin Beyaz adama manifestosunu okuduğum zaman daha insana uygun ve aldatılma hissi uyandırmayan bir yazı olduğunu düşünüyorum,ayrıca meksikalı speedy Hernandezmi meiere özenmiş,meier mi speedy ye anlamadım.... Sevgilerle...

:) Bu Kitabı Almam Gerek Ve Gerçekten Güzel Bir Açıklamaymıs Baska Bır Dunya Var Olsa Ve Insan Oglu Oraya Aktarılsa Onların Egemenlıgının Altına Gırmıs Oluruz Belkı Bızım Icın Yararlı Belkıde Zararlı Tek Bıldıgım Dunyanın Sonunun Gercekten yaklastıgı Kendı Kendımızı Yok Edecegımız Icın Kıtaptakı Gıbı Gelp Gecıcıyız Tabı Hazırlıklı Olmak Gerekır Mesela Evde M7-A1 1+25 Desert Eagle Gold Special 1+15 Hazır Beklıo Her Hangı Bır Istılaya Karsı :) 

 

RONIN maşallah :) silahlarıda iyi biliyon ancak bir uzaylı istilası olacağını bilsem ve tedbirini alcak olsam desert eagle gold ile karşılarına çıkmam o yetersiz kalır en azından bir m4 carbine deniz piyadesi tüfeği iyi olur karşılarına bir tabanca ile çıkmak iyi olmaz :) ve bol bol jarjör ve mermi olmalı bunlarıda barındır evinde sen ne olur olmaz

Bir belgeselde ev yapımı bombaların yapımını gördüm en azından ben uzaylılara sabundan ve portakaldan bir bomba yapıp onlara karşı savunabilirim ama tabi bir m4 carbine olsun isterim :)