Piramit veya Küp ortasında da sanki bir göz.

Tarih ile Realite arasında kaldığınız ve akıl karmaşası yaşadığınız mutlaka olmuştur.İşte bunlardan biri de benim kafama takıldı, Sizinle paylaşmak istedim.

Hiç dikkat ettiniz mi insanlar çağlar boyunca hep aynı şeyleri gökyüzünde görmüş ve yaptığı sanat eserlerinde bile temsil etmiş. Bir çoğunda da gördüğü uçan nesnelerin kendilerini izleyen mitler olarak tasvir etmişler. Başlığa yüklediğim resme gelince, başlıktaki resim 1 amerikan dolarının arka sol yuvasındaki resimdir. Bu resim kimine göre şeytan, kimine göre illuminati ve ve bazılarına göre de masonluğu temsil etmekte. Fakat Atlantis(anlatılanlar doğrultusunda) ve Mısır uygarlıklarında da bu tasvirleri görmekteyiz. Aşağıdaki video thailand'da çekilmiş ve görüntüdeki karede sanki içinde bir göz varmış gibi .Yorumlarınızı bekliyorum.

Saygılarımla,

Anah

Ufoloji Forum: 

ewt katılıyorum dostum, sanki içinde bir göz veya hareket eden bir mekanizma var, gerçekten enteressan!!!

pyramid içindeki göze gelince, aynı işaret şimdi adını çıkarmıcam ama (araştırıp söylerim), bir astronotun uzay giyisisindede

mevcuttu, çok derin bir anlamı olduğu ve (anlayana) bir mesaj olduğunu inanıyorum.... güzel paylaşımın için teşekkürler anah

zaten bu tip semboller dünyadaki birçok kuruluşta mevcut. belki konu dışı olacak ama youtube sembolizm ile ilgi gerçekler bayağı çok. ve bunların varlıkları gökyüzüne dayanıyor bence :)

Yanlış anlamayın ama daha çok ışıklı uçurtma gibi geldi bana.

ben hala göremedim ve bana daha çok balonu anımsattı özellikle altındaki çıkıntıdan ya da ekten dolayı..

anah sanırsam 4 tane ışık noktasının ortasında bir disk var orda.bazı gözlemlenen cisimlerde merkezine bağlı müthiş ışıklar yaydığını biliyoruz..göz değil bence.tabi araştırman bu konu paralelliğinde güzel teşekkürler.

haklısın göz olmayabilir. göz zaten bildiğimiz gibi insani bir tabir. burada yorumlanışı sadece göz olarak görmek daha doğru olur.

Sayın anah kardeşim dolarla ilgili yorumlarınızı bekliyorum derken bir katkıda benden olsun dedim.Ve internette şu yazıyı buldum.
1 dolarlık banknotun ön yüzünde yazan “Federal Reserve Note” yazısı, Federal Merkez Bankası’nın borç senedi anlamına gelmektedir. Yani, altın veya gümüş olarak karşılığı olmayan “sanal kağıt” anlamına gelir. Arka yüzünde yazan “In God We Trust” yazısı 1600’lü yıllarda İngiltere’deki Püriten başkaldırısının temel söylemlerinden en önde gelenidir. Yeni kıtaya göçte de Püritenlerin başlıca dayanağı olmuştur. “Yalnızca Tanrı’ya güveniriz” anlamına gelir. Püriten başkaldırısı İngiliz Parlamentosu’nda halkı temsil eden bir hükümet ve İngiltere’de bir Hıristiyan devleti kurma amacını güdüyordu. Amerika’ya göç ile ve sonraları da bu hedefe erişmeye çalışmışlardır.
1 doların arka yüzünde 12 katlı piramit ve bir de göz vardır. 12 kat Yakup’un 12 oğlunu yani 12 İsrail boyunu, piramidin tepesindeki ışıklı göz ise “Her şeyi gören göz” yani Yehova anlamına gelmektedir. Bu 12 oğul ve Yakup 13 rakamını verir. 13 rakamı kabalistik ebcet hesabına göre sevginin birliği anlamına gelmektedir.
Piramidin üst kısmında “Annuit Coeptis” yazısını görmekteyiz. Bu yazı “başladığın işi bitir” anlamına gelmektedir. Piramidin alt kısmında “Novis Ordo Seclorum” yazısı vardır. Bu da “çağların yeni düzeni” yani “yeni dünya düzeni” anlamına gelmektedir. Derin düşünüldüğünde günümüz dünyasına damga vuran ABD söylemi bu!
Piramidin altındaki rakamlar “MDCCLXXVI” 1776 tarihini gösterir. Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluş tarihidir.
Kartalın ağzındaki “E Pluribus Unum” yazısı, “birçokları arasında bir tane” anlamına gelir. Tevrat’ta kullanılan seçilmişlik, Tanrıoğlu ayrıcalığının simgelenmesidir. Kartalın gövdesindeki yedi dikey çizgi İncil’deki yedi kiliseyi (Efes, İzmir, Bergama, Akhisar, Salihli, Alaşehir ve Pamukkale) simgeler.
Bu kiliselerin tamamının şu an Türkiye topraklarında olması da ilginçtir.  ALINTIDIR..

Bir dolarlık ABD banknotlarının üzerinde, bazı ilginç işaretler yer alır. Doların bir yüzünün iki tarafında iki ayrı daire, dairelerin içinde de iki ayrı şekil vardır. Şeklin birisi, bir pençesinde oklar, diğer pençesinde zeytin dalı tutan bir kartaldır. Kartalın tepesinde yıldızlar bulunur.

Diğer dairenin içinde ise tepe kısmı, içine bir göz oturtulmuş olan bir üçgenle tamamlanan bir piramit yer alır. Kimileri bunları doların üstüne konmuş rasgele şekiller olarak algılayabilir. Oysa bu işaretler, dolara has şekiller değildir.

Bu işaretler, "Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Mührü"dür, ABD'nin resmi sembolüdür. İki daire, mührün iki yüzünü oluşturur.

Mührün üzerinde böylesine ayrıntılı bir şekilde durmamızın nedeni, mührün bazı önemli mesajlar içermesidir. ABD "dünyanın ilk masonik ve de Kabalist cumhuriyeti" dir. Bu iki özellik, ABD'nin Büyük Mührü'ne de yansıtılmıştır. Amerikalı tarihçi Robert Hieroni- mus, ABD'nin Büyük Mührü konusundaki sayılı uzmanlardan biridir.

Konu hakkında "Amerikan Büyük Mührü'nün arka yüzünün tarihsel bir analizi ve Hümanist psikoloji ile ilişkisi" başlıklı bir doktora tezi veren Hieronimus, mühür hakkındaki bazı önemli bilgileri America's Secret Destiny adlı kitabında da aktarır. Mührün öyküsü şöyledir:

4 Temmuz 1776'da Kongre, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson ve John Adams'dan oluşan bir komiteye Amerikan mührünü dizayn etme görevini verdi. Pierre Eugene Du Simitiere adlı bir portre ressamı komiteye alındı. Böylece, büyük ölçüde Franklin'in tasarısına dayalı olarak ilk mühür oluşturuldu: Bir yüzde Musa ve onunla birlikte denizden kurtularak güvenli bir toprağa ayak basan İsrail oğulları yer alıyordu. Musa eliyle denize işaret ediyor, denizde ise Firavun'un askerleri boğulurken görülüyordu. Bulutlardan çıkan bir ateşin ışıkları Musa'ya ulaşıyordu. Bunun yanında Jefferson da bir öneri getirmişti: Mührün ön tarafına, çölde gündüzleri bir bulut, geceleri de ateşten bir sütunla kendilerine yol gösterilen İsrail oğulları’nın konulmasını teklif ediyordu.

Birinci komiteden Benjamin Franklin'in mühür için getirdiği teklif: Bir yüzde Hz. Musa'nın önderliğinde güvenli topraklara ulaşan İsrail oğulları, diğer yüzde Kabala sembolü "üçgen içinde göz". ABD'nin mason kurucularının getirdikleri her iki teklifin de "İsrail oğulları" ile ilgili olması bir rastlantı değildi sanırız.

"İsrail oğulları’nın ayak bastığı güvenli toprak"ın Amerika olduğu mesajı veriliyordu. Mühür için ortaya atılan bu teklif, Püritenlerin Amerika'ya yüklediği misyonun, masonlar tarafından devam ettirildiğini de belgeliyordu.
Mührün diğer yüzüne yerleştirilen ünlü Kabalistik "üçgen içindeki göz" sembolü de aynı gerçeğin bir işaretiydi.

Fakat Kongre fazla açık ve cüretkar bulduğundan olacak Ocak 1777'de bu birinci komitenin teklifini kabul etmedi. Ve üç yıl sonra yeni bir komite oluşturuldu. Bu komitenin teklifi de kabul edilmeyince, mührü belirleme işi 4 Mayıs 1782'de toplanan üçüncü komiteye kaldı.

Bu komite, bugünkü mührü oluşturdu. "İsrail oğulları”nın izi, ilk komitenin mühründeki kadar belirgin olmasa da, bu mühürde de yer alıyordu. Ön yüzde, kartalın başının hemen üstünde, beş köşeli yıldızlardan oluşan altı köşeli bir siyon yıldızı bulunuyordu.

Arka yüzde ise Yahudi-masonik sembol "üçgen içinde göz" yerini koruyordu. ABD mühründeki masonik-Kabalistik etki, daha sonra da çeşitli uzmanlar tarafından dile getirildi:

1934 yılında eski başkan yardımcısı Henry A. Wallace, başkana, mührün her iki yüzünün de demir paralar üzerine basılmasını içeren bir öneri götürdü... Başkan Roosevelt bunu kabul etti ve o tarihten sonra mühür ABD paralarının üstünde görülmeye başlandı...

Wallace'ın mühür ile yakından ilgilenmesinin ardında esoterik konularla yakından ilgilenmesi yatıyordu. Bir teori, Wallace'ın ilgisinin Kabalistik amaçlara dayandığını öne sürer... İşin bir başka ilginç yanı hem Wallace'ın hem de Başkan Roosevelt'in mason olmasıdır.

Profesör Norton, mührün arka yüzünün 'çok açık bir masonik amblem' olduğunu söyler. Bu görüş Paul Foster Case gibi çeşitli akademisyenler tarafından da desteklenmektedir.

Esoterik geleneğe bağlı yazarların çoğu da mührün özellikle arka yüzünün, masonluk, Gül-Haç ve İllüminati gibi örgütlerden kaynaklandığını bildirmiştir. Bu geleneğin ünlü isimlerinden Wyckoff, şöyle der: 'Bizim mührümüz masonluğun bir yansımasıdır, masonluğun ve okültizmin'

Hieronimus'un bildirdiğine göre, "üçgen içinde göz" sembolünün altında yer alan piramit de gerçekte masonik bir semboldür. Mühürde yer alan piramit, ünlü Büyük Giza Piramidi'dir. İlginç olan ise Giza Piramidi ile Kabala arasında ilişki olmasıdır:

Oxfordlu bir matematikçi ve astronom olan John Greaves, Büyük Piramid hakkında yaptığı araştırmalarla tanınıyor. 1683'te piramidin matematiksel özelliklerini inceliyor. Greaves'in araştırması, aynı zamanda piramidin Kabalistik yorumlarının da temelini oluşturuyor. Diğer bir deyişle ABD mührünün arka yüzündeki piramidin kökenleri Kabalistik etkiler taşıyor. Greaves'e göre ise, büyük piramidin kendisi Kabala'yla ilintilidir.

Piramidin başka ilginç yorumları da vardır. Bazı Gül-Haç ve mason ekolleri, Büyük Piramit'in ritlerdeki dereceleri temsil ettiğine inanırlar.

Amerikan mühründeki bir başka ilginç şifre, her iki yüzde de yer alan Latince ifadelerdir. Ön yüzde kartalın ağzına yerleştirilmiş olan E Pluribus Unum (Birçokların arasında bir tane) ifadesi Eski Ahit'in Yahudilere verdiği "seçilmiş halk" payesini hatırlatır.

Hieronimus, bu ifadenin de Eski Ahit'le paralel olduğunu vurguluyor.
Arka yüzde, üçgen içindeki gözün üstünde ve altında yer alan ifadeler ise daha da ilginçtir: Annuit Coeptis ve Novus Ordo Seclorum...

Yani "Başlanmışın Tamamlanması" ve "Yüzyılın Yeni Düzeni"... Eğer "Seclorum" kelimesinin ilk anlamı olan "yüzyıl"ı değil de, ikinci anlamı olan "seküler" (din dışı) karşılığını alırsak, ABD mühründeki ifade çok daha ilginç bir hale gelir: "Başlanmışın Tamamlanması... Yeni Seküler Düzen"...

Şimdi ilk başta şu aşağıdaki piramidi ele alalım: (dosya ektedir)

*13 Katlı taş piramit.

*Altındaki alanda "NOVUS ORDO SECLORUM" yazıyor. Yani "YENİ ÇAĞIN DÜZENİ" Novus Ordo Seclorum kelimesi 17 harften oluşuyor.

*Piramidin tepesinde tek göz simgesi var.

*Resmin üst tarafında "ANNUIT COEPTİS" yazıyor. Yani "BİLİNMİŞİN TAMAMLANMASI" gibi bir anlamı var.

*Annuit Coeptis kelimelerinin harf toplamı 13'tür.

*Piramidin en altında roma rakamıyla bir tarih yazmaktadır. "MDCCLXXVI"

M:1000 D:500 C:100 L:50 X:10 V:5 I:1 ise bu tarih; 1776 Yani ABD'nin doğum günü. Ve illumunatinin kuruluşu (1mayıs1776)

Bir de, bu şeklin üzerine Yahudi yıldızı eklediğimizde çıkan sonuca bakın;

Ve aşağıdaki kartal şeklindeki rakamlar da bir hayli ilginç;

*Kartalın üzerinde 13 Tane yıldız. (Dikkat ederseniz yıldızların genel görüntüsü yine Yahudi yıldızı oluşturulmuş şekilde)

*Kartalın bir ayağında 13 Yapraklı zeytin dalı var.

*Kartalın diğer ayağında 13 Tane OK var.

Zeytin dalı barış anlamında, ok ise savaş anlamında. Ben 13'ten güçlü bir rakam tanımıyorum. Yani burada anlatılmak istenen "SAVAŞ TA BİZİM ELİMİZDE, BARIŞ TA" Kısaca denge koruma görevi söz konusu.

*Ve 13 Çizgili bayrak.

Dikkat ettiğimizde 13 rak..... çok önem verildiğini göreceksiniz. Hz.İsa'nın ayın 13'üne rastlayan cuma günü öldürülmesi ve müritlerinden 13'üncüsünün Hz.İsa'ya ihanet etmesi nedeniyle Hıristiyan halkı 13 rak..... nefretle bakıyor. Hal böyleyken bu rakamların ABD'nin parasında kullanılması düşündürücü.

Ve ABD'nin bu macerasının son bulacağı ana, adım adım yaklaşıyoruz;

Aşağıdaki şekle dikkatle bakın. Piramit 13 katlıydı ve 13. kattan sonraki bölüm ayrık. Bizim ilk tarihimiz 1776. Yine paradaki 13 rakamını kullanarak bu tarihe her basamakta 13 rakamını ekleye ekleye çıkıyoruz zirveye.

Kat Numarası / Tarih / Rakamlarının toplamı(düzeneği görmemiz açısından)

18. kat 2010 2+0+1+0=3
17. kat 1997 1+9+9+7=26=2+6=8
16. kat 1984 1+9+8+4=.... = 4
15. kat 1971 1+9+7+1=9
14. kat 1958 1+9+5+8=5
13. kat 1945 1+9+4+5=1
12. kat 1932 1+9+3+2=6
11. kat 1919 1+9+1+9=2
10. kat 1906 1+9+0+6=7
9. kat 1893 1+8+9+3=3
8. kat 1880 1+8+8+0=8
7. kat 1867 1+8+6+7=4
6. kat 1854 1+8+5+4=9
5. kat 1841 1+8+4+1=5
4. kat 1828 1+8+2+8=1
3. kat 1815 1+8+1+5=6
2. kat 1802 1+8+0+2=2
1. kat 1789 1+7+8+9=7
zemin 1776 1+7+7+6=3

Buradaki şekle göre parada son tarih 2010 görünüyor. Ve şekil, altın çağda olduğumuzu göz önüne seriyor.

Bu aşağıdaki yeşil mühürde de "the Department of the Treasury" yazıyor. Yani "Hazine ile ilgili bölüm" anlamında. Şeklin içerisindeki beyaz alanın üst tarafında bir terazi, alt tarafında ise bir anahtar şekli bulunuyor. Terazi bildiğiniz gibi denge anlamında. Yani; "dengenin anahtarı bizde" "denge sağlama görevi bizim" türünde bir şeyler yansıtılmak isteniyor. Terazi şeklinin masonların sembollerinden olduğunu da söylememe gerek yok sanırım.

Ayrıca içerisinde anahtar ve terazi sembolünün bulunduğu beyaz alan, yeşil bir bant ile bölünmüş. Bu yeşil bandın üzerinde 13 tane beyaz nokta var. İşte yine 13 rakamı.

Kartalın ağzında bir şerit var. Şeridin üzerinde "E Pluribus Unum" kelimeleri yazıyor. Türkçe anlamı, "çoğulun arasında tek" yani "seçilmişlik" Ayrıca "E Pluribus Unum" kelimeleri toplam 13 harftir.

Bir de şu var. Piramidin dibinde roma rakamıyla MDCCXXVI yazıyordu. Yani 1776. Bu rakamları sıra ile "MDC - CXX - XVI şeklinde" üçgenin kenarlarına yerleştirdiğimizde eski bir sayı düzeneği ortaya çıkıyor. Sanırım Babil imparatorluğunun sayı düzeneği. Dikkat ederseniz, burada "666" sayısı var gözlere çarpan. (600+60+6) Bu sayıyı da uzun uzun anlatmaya gerek yok, duymuşsunuzdur.

Aşağıda bu konuyla ilgili bir şekil var, inceleyin isterseniz.

Bu eklediğim resim de doların tasarımıyla ilgili 1960'ların bir belgesi.

NOT:Alıntıdır!...

bu arada amerika yakında kanadayla beraber yeni bir dolar çıkarıp dünya dengelerini alt üst ederek dünyayı şaşırtacak bilginiz olsun.yani yukarıdaki 2010 tarihinin gerçekleşme olasılığı yüksek.

Sn leptosoma

 Gerçekten çok açıklayıcı ve doyurucu bir bilgi  .teşekkürler eline klavyene sağlık

 

 

saygılar.

Teşekkürler leptosoma..Bilgiler müthiş ve ilginç. Zaten ABD dolarının şeklinin değişmemesinin sebebide bu olmalı.

arkadaşlar konunun bu şekilde değişeceğini gerçekten ummuyordum. çünkü ben daha çok piramit ve ufoların bağlantısı olarak konunun ele alınacağını düşündüm gerçekten. ama şaşırtıcı dercede mistik bir duruma dönüştüğünü itiraf etmeliyim. belli bir zamandan beri elimde büyüteç ve rahmetli anneannemden kalan 1$ ile çeşitli mistik yönlerini araştırıyordum. dilerseniz STARS'dan sembolizm ve ufo konulu bir bölüm isteyelim ve bu konuyu da oraya taşıyalım. hem böylece araştırabileceğimiz bir değişik platform daha orataya çıkmış olur. çünkü sembolizm ve ufolar konusunda ekin çemberlerini de araştırmak lazım bence. ekin çemberlerinin bir kısmında kabalıitik felsefe ürünü olan hayat ağacı, davud'un yıldızı ve çeşitli tarihsel figürler yer almakta. bunu konuşmakta yarar görüyorum (tabi bunu dini olarak değil tarihsel olarak ele almak lazım.)

bu arada leptosoma'nın avatar resmindeki kanatlı güneş figürü de ayrı bir araştırma konusudur.

kıymetli görüşlerinizi bekliyorum.

saygılarımla,

genellikle bu işaret masonluğun sembolleri içinde yer alır. doların üstündeki piramit mısırdaki keops piramiti yani büyük piramitttir. doların üstündeki üçgeninin içindeki göz bir çok anlama gelebilir sadece tek bir gözle tek bir anlam çıkacağını düşünmüyorum.

bi yerde okuduğuma göre herşeyi gören göz yani piramidin tepesindeki göz tanrının varlığını savunan masonik kuruluşlara göre tanrı'nın kullarını her zaman gözlediğini belirtirmiş.
ayrıca herşeyi gören gözle ilgili görsel araştırma yaptığım zaman hep ra'nın gözüyle karşılaştım ve aralarında bi ilişki kuramadım ve merak ettim
yardımcı olursanız sevinirim

dolar masonik işaretle dolu bunu bütün dünya biliyor ama bu bir şaşırtmaca olabilir dolardaki washingtonun fotoğrafı en büyük ip ucu bence yani amerikan doları özgürlüğü anlatıyor olabilir tıpkı buyük özgürlük heykelleri gibi

Video çalışmıyor.