Ufoların ortaya çıkışı ve Dünya dışı yaşamla tanışma

  Olayı şu açından düşünmek -ki düşünülmesi, olayı kabullenmek olur- gerektiği nedense akıllara pek gelmiyor. Teknolojik olarak bizlerden inanılmaz üstün olan bu canlıların dünyaya gelerek "merhaba dünyalılar bizler geldik, nasılsınız?" demeleri az biraz garip olmaz mıydı? Teknolojik olarak belkide aklımızın alamayacağı bir boyutta yaşayan canlılarla nasıl iletişim kuracağız? Bizler olayları irdelerken, bu irdeleme dünyevi ya da dinsel ögeler olabilir, algılarımızı duyularımıza göre şekillendiririz. Mesela bütün dinlerde cennet tasviri yapılırken akan bal nehirlerinden, doyumsuz meyvelerden, harika kadınlardan bahsedilir. Cehennem tasvirlerinde de ateşin içinde yok olmalar ve sonsuz acılar dile getirilir. Dinler kendilerini insanlara benimsetmek için duyu organlarımıza yönelik kavramları bolca kullanırlar.

Yani bizler yaşamı, dünyayı, evreni duyularımızla algılarız. Görmediğimiz, duymadığımız şeylere inanmamız bu yüzden çok zordur.

Duyularımızla algılayamadığımız ufo'lara inanmakta zorlanan kişilerin sayısı bu yüzden azımsanmayacak düzeydedir. Onlar da gökyüzünde gördükleri ve bir türlü anlamlandıramadıkları bu cisimleri inkar etmek için, neden bizlerle iletişim kurmuyorlar?, söylemine başvuruyorlar.

Ama bilmiyorlar ki dünyayı ziyaret eden ufo'lar bir çok insanla iletişim kurmuşlardır. Ve halen iletişim kurmaya devam etmektedirler. Peki kimdir bu kişiler? Sayalım.

Bilie Meier'i ufo'larla ilgilenipte tanımayan yoktur. İsviçreli köylü Meier'in iletişim kurduğu dünya dışı canlılar bir çok bilgiyi de beraberlerinde getirmişlerdir.

Antonio Urzi, haziran ayında wow otelde düzenlenen ufo kongresinde, ufo'ların neden kendisini takip ettiklerini detaylarıyla anlatmıştır.

Carlos Diaz adındaki Meksikalı fotoğrafçının 90'lı yıllarda tesadüfen iletişime geçtiği uzaylı canlılar da halen büyük önem taşımaktadır.

Burada dünya dışı yaşamla iletişime geçen onlarca kişiyi sayabiliriz. İletişime geçilen kişiler genellikle alt bilinçte bu olayları hatırlamakta, yaşadıkları deneyimleri insani duyu organlarıyla tarif edememektedirler. Fakat Meier ve bir çok kişi de yaşadıkları deneyimleri direk hatırladıklarını belirtmişlerdir. Dünyaya gelen canlılarla telepatik yolla iletişime geçtiklerini de belirtmişlerdir. Yoksa dünya dışı canlılarla ne tür bir dille iletişime geçebilerdi? İngilizce konuşacak halleri olamazdı elbette.

Olayları inkar etmek çok basit bir durum. Dünyada gördüğümüz ufo'ların nereden ve nasıl geldiklerini araştırmak yerine, böyle saçmalıklar olur mu? yalan bunlar! saçma!" gibi sözcükler üretmek en kolay olanı sanırım. Mayalar, İnkalar, Mısırlılar, Sümerler yazıtlarında, çizdikleri resimlerde neden uçan cisimlere yer verdiler? Neden dünya dışı yaşamdan bahsettiler? 1949 yılında Roswell'e düşen ufo'nun ardından neden görgü tanıkları dünya dışı canlıları gördüklerini söylediler? Bob Lazar 51. bölge ile olayları anlattıktan belli bir süre sonra neden şaibeli biçimde öldürüldü? Meksika'da, Brezilya'da filolar halinde binlerce insanın tanıklığında görülen ve kameraya alınan cisimlere niçin bir anlam verilemedi? İstanbul Kumburgaz'da görülen ufo'lar ve ufo'ların içindeki canlılar niçin inkar edilemedi? Böyle yüzlerce soru sorarak ilerleyebiliriz.

Bizlerde isteriz, ufo'larla dünya dışı canlılar gelsinler, kızılmeydan'a, beyazsaray'a, hide park'a inip, evet bizler geldik,  buradayız, desinler. Ama daha gözümüzle gördüğümüz ufo'ları inkar ederek bunların olmasını bekleyemeyiz. Biz insanlar bilmediğimiz, duyularımızla algılamakta zorlandığımız her şeyden korkarız. Bizlere zarar verecekler diye bekleriz ve bu yüzden hemen savunmaya geçeriz. En basit örneği, belki de hiç bir zararı olmayacak bir böceği sırf korktuğumuz için acımasızca öldürürüz. Ki bunu yapmadım diyen var mıdır? Dünya dışı canlılar da bunu çok iyi biliyorlardır, emin olun. Duylarımızla algılamakta zorlandığımız durumlarda, bir anda kendimizi savunmaya alarak acımasız bireylere dönüştüğümüzü, bizlerden iyi biliyorlardır. Ama bu hiç ortaya çıkmayacaklar anlamına da gelmez elbette. Bizler öncelikle kendimize sonra da diğer canlılara acımasızca zarar veren evrimimizi düzelttiğimiz zaman, onlar da rahat rahat ortaya çıkacaklardır.

2012 yılından sonra dünya dışı yaşamla tanışacağımızı belirtenler şunu unutmamalılar. Abd' nin, Rusların bundan seneler önce evrendeki diğer canlılarla iletişim kurduklarını ortaya çıkan belgelerden ve görgü tanıklarından biliyoruz artık. Bu iletişimin tüm dünya ile olması için gerekli olan baskıları kurmalıyız. Ortak bilinç oluşturmak adına ufo'ların ve dünya dışı yaşamın varlığını inkar edenlerin sayısını azaltmalıyız. Onları da belgelerle bu gerçeğe inandırmalıyız.

Son olarak, dünya dışı yaşamla tanışmamıza bilim çevrelerine göre çok az bir zaman kaldı. Bu süreç gerçekleşmeden önce, dünyanın yaşayacağı şokları düşündükçe akıl almaz olayların gerçekleşeceğini de beklemek gerekli. Düşünün dünya dışı canlılar çıktılar, kendi dinlerini, tanrılarını, dillerini, kültürlerini anlattılar. Bunlar da bizim dünyamızla örtüşmezse eğer neler olur bir düşünün? Yani, neden ortaya çıkmıyorlar, söylemine tekrar dönelim. Basit bir söylem, ama dünya dışı zeki canlıların neden bir anda ortaya çıkmak istemediklerine anlamak adına bahsedilen kavramlar da çok önemli. Bizler böyle bir şoku kaldırabilecek miyiz? Dünyevi ve ruhani kavramlarımız ya değişirse? Tüm bu korkular kaosu da beraberinde getirecektir. Bu yüzden önümüzdeki 3 sene içinde inanılmaz olaylar yaşayağız. Hepimiz hazırlıklı olmalıyız…

 

Ufoloji Forum: 

Şahsi kanaatim ufoların varolduğu yönünde.teknolojik olarak ta bizden üstün olduklarına katılıyorum.Ama birşeye dikkatinizi çekmek istiyorum.Hiç düşündünüzmü?Teknolojik olarak bizden üstün olabilirler ancak bu onların her bakımdan bizden üstün oldukları anlamına gelmeyebilir.Çünkü ben onların bizi korkutmamak yada alıştırmadan birdenbire kendilerini göstermemek adına şimdiye kadar kendilerini tam olarak göstermedikleri tezine katılmıyorum.Çünkü hernekadar onlar kadar ilerde olmadığımız söylense de biz insanız ve düşünebilen varlıklarız.Bu dünyada onca şeye şahit oluyorken,yaşıyorken,inanıyorken,tasavvur edebiliyorken daha hala aklımızın kabullenmeyeceği birşeyler olduğunu söylemek anlamsız geliyor.Bence onların bizle temasa geçmemelirinin temelinde onlarında bizden geride oldukları birşeylerin olması.Bir bakıma onlarında bizden çekindiklerini düşünüyorum.Örnekleyecek olursak bir balığı ele alalım.denizin altında bizden daha uzun kalabilir ve bizden çook çok hızlı yüzebilirler.bu onların bizden üstün oldukları bir meziyet.Ama bu onları tamamıyla bizden üstün mü yapar?Hayır.Veya bir arının çalışma disiplinine ve yaptığı şeyin muntazamlığına sahip olacak tekbir insan varmıdır Dünyada?Hayır.Ama arıda bizden üstün değil değilmi?Belki bu örnekler size alakasız ve saçma gelmiş olabilir ama ben konuyu şuna getirmek istiyorum;belki ufolar teknoloji geliştirmede bizden üstün varlıklardır,belki birçok şeyde de bizden üstünlerdir.Ama belkide bizlerde de onların sahip olmadığı veya olamadığı birşeyler vardır...Ben onların bu yüzden hem bize yaklaşamadıkları,hemde bizi anlamaya çalıştıkları için böyle ziyaretlerde bulunduklarını düşünüyorum.Buda benim fikrim.

nurcan hanım benimde sizinkine benzer bir düşüncem var. bu gelen vdünya dışı varlıkların bizden daha üztün teknolojide oldukları kesin ama bu bence bizden daha zeki olduklarını kesin olarak göstermez. şöyle bir düşünürsek nuh tufanını sıfır olarak alırsak tahmini olarak  6000 yıllık  bir bilgi birikim sonucu bu teknolojiye geldik veya 15000 yıllık bir birkim kaç dersek diyelim. gelen varlıklar ise belki 200000 yıllık bir bilgi birikim sonucu o teknolojiye kavuşmuşlardır. biz belki 200000 yıl bilgi birikimi ile onlardan 10 kat daha yüksek bir teknolojiye kavuşacağız. bunu bu şekilde düşünülebilir. bu kutsal kitaplarda geçen üstün varlık olarak anlatılan insanıda destekler nitelikte ... bilmiyorum hiç düşündünüzmü dediğim şekilde onlar kadar bilgi birikim yaparsa belkide onların teknolojisi bize çok komik gelecek. olmaz değil:)))

 

Evrendeki Zaman Kavramının Göreceli bir olgu olduğunu belirtmem Gerek. Zamanın Tamamen Kütlenin Manyetik Alanıyla ilgili olduğunu Albert Einstein söylemişti. Evrenin Bu denli Farklı zamansal boyutlarda olmasının nedeni de, evrende var olan Galaksilerin Manyetik çekimsel Reaksyonundandir. Peki kendi kendimize soruyoruz bu zamansal farklılık içerisinde  oluşumunu bizden daha hızlı gerçekleştirmiş canlıların Zihinsel faliyetlertinin bizden farklı olması olası değilmidir? Evrenin boyutunun Işık Yılıyla hesaplanır durumda olması buna bağlı olarak bu dehasal alan içerisinde çok farklı evrimde oluşmuş canlılar yokmudur?? Zamanın Göreceliğinden bahsetmiştik.peki bu zaman olgusu içerisinden evrimini bizden daha ağır olarak tamamlayan canlılar  varmıdır?? sprütel CAnlıların olmadığı bir gezegen varmıdır?? Bu soruların Sorulmasının nedeni  Evrenin Dehasal bir Büyüklükte olmasındandır...Kütle (madde)+Enerji=zaman bu evrenin her yerinde gecerli olan bir şeydir. fakat kütlenin artması Zamnın Farklı olmasına Sebebiyet  veriri.

Neden ufoların bizden üstün varlıklar olduğu,çok üst düzeyde teknolojileri olduğu için bizimle temasa geçmedikleri gibi bir fikre takılıp kalındığını anlamıyorum.siz olsanız kendinizden daha düşük seviyedeki varlıklarla temasa geçmekten çekinirmiydiniz?bence hiçbirimiz bunda mahsur görmezdik nede olsa bize zarar veremeyecekler diyerekten.ben buna üstünlük değil farklılık diyorum.bizden farklılar ve bizi anlamaya çalışıyorlar.üstünlük birtek teknolojiyle ölçülmüyor.belki bu onların yaradılışlarından gelen bir meziyettir.

Alıntı....

...Son olarak, dünya dışı yaşamla tanışmamıza bilim çevrelerine göre çok az bir zaman kaldı. Bu süreç gerçekleşmeden önce, dünyanın yaşayacağı şokları düşündükçe akıl almaz olayların gerçekleşeceğini de beklemek gerekli. Düşünün dünya dışı canlılar çıktılar, kendi dinlerini, tanrılarını, dillerini, kültürlerini anlattılar. Bunlar da bizim dünyamızla örtüşmezse eğer neler olur bir düşünün? Yani, neden ortaya çıkmıyorlar, söylemine tekrar dönelim. Basit bir söylem, ama dünya dışı zeki canlıların neden bir anda ortaya çıkmak istemediklerine anlamak adına bahsedilen kavramlar da çok önemli. Bizler böyle bir şoku kaldırabilecek miyiz? Dünyevi ve ruhani kavramlarımız ya değişirse? Tüm bu korkular kaosu da beraberinde getirecektir. Bu yüzden önümüzdeki 3 sene içinde inanılmaz olaylar yaşayağız. Hepimiz hazırlıklı olmalıyız…

Arkadaşım bu dediklerin bana pekte mantıklı gelmiyor.tabii herkesin bir doğrusu var.yani şimdi bu dünya dışı varlıklar bizi okadar düşünüyorlarki bizi şoka uğratmamak için birdenbire ortaya çıkmıyorlar öylemi?...bizim yaşayacağımız kaosun çokta umurlarında olacağını sanmıyorum.bizi okadar önemsiyor olsalardı dünyada yaşanan onca acıyı dindirirlerdi. teknolojilerinin dışında okadar üstün olduklarını da sanmıyorum yoksa ne demeye gizli gizli gelip bizi araştırma gereği duysunlarki?onlarında bize göre eksiklerei var bence.yada çok farklıyız ve bir alt yada üstlük durumunun dışındayız onlarla.aksi olsaydı bizi araştırmak onlar için çocuk oyuncağı olmalıydı.kim ne derse desin ben kesinlikle onların bizle temasa geçmemelerini bizi ürkütmemek veya onların  üstünlüğü mantığına oturtamıyorum.nedeni neyse ne ama hiç görmediğimiz Yaratıcımıza Rabbimize bile inanıyorken onlara mi inanamayacağız?onların varlığımı bizi kaosa sürükleyecek.sanmam.

Temas hakkında söyleyebileceklerim biraz farklı. Amerikan kıtasına giden ilk İspanyol kaşifler birer Tanrı olarak karşılandılar. Bizler belki bu canlıları Tanrı olarak karşılamayız ama şu halde bile onların bizi kurtaracağını iddia eden insanlar mevcut.  Bizden seviye olarak daha düşük olan ilkel kabilelerde bu canlılar birer ilah olarak algılanacaklardır. Düşünce düzeyi farklı insanlar bu yaratıklarla temasa geçince bu teması kendi lehlerine bir durum olarak kullanabilir.

bence bunların bizden daha iyi teknolojiye sahip olması gezegenlerindeki enerji kaynagından kaynaklanıyor. ben de bizden çok zeki olduklarını düşünmüyorum. şu 'BOR'u(elementini) dogru sekilde kullanabilirsek bi ufo yaparız...

Daha önce seyrettiğim bir belgeselde gezegenin ısısının zekayı etkileyebileceğinden bahsediliyordu. Ortalama ısısı bizim gezegenimizden daha düşük bir gezegende yaşayan canlıların zeka seviyesinin bizden daha yüksek olabileceği; ortalama ısısı bizim gezegenimizden daha yüksek olan bir gezegende yaşayan canlıların zeka seviyelerinin ise daha düşük olabileceği belirtilmişti o belgeselde. Hatta belgeseli rahmetli Carl SAGAN sunmuştu. Nedenini de açıklamışlardı ama ben unuttum.

Okadar ısrarlısınızki bizden zeki canlılarla karşılaşmak konusunda pes doğrusu.belkide heryerde sistem aynı yürümüyordur,bizimkiler televizyon,telefon icat ederken onlarda uzay gemisi icat etmekle meşkuldüler?.....:) belkide onlar daha tekerleği icat edemeden uzayda dolaşabilecekleri bir aygıt yapmayı keşfettiler?...:) kimbilir şimdide buraya bizim icatları incelemeye geliyorlardır:). canım illa bizim icatlarla onlarınki aynı sıralamada olmak zorunda değilki.adamlar bir uçan daire icat ettiler diye onların bizden zeki oldukları fikrini reddediyorum.belkide bir fotoğraf makineleri,video aygıtları bile yok:)tevekkeli değil boşunamı röntgencilik yapıyolar?gizli kamera diye birşey var:)onlar daha icat edememiş.işin esprisi bir yana ben inanıyorum ki bir Allah var,ve ben Rabbimin sözüne de güveniyorum:O insanları bütün alemlerde en üstün varlık kıldı.bu benim inancım.

milyarlarca gezegen var ....bizim bildiklerimiz..milyarda 100...oda en fazla 100....bizden zekiler deil konu...bizden ondeler bu gercek..allah inancim var hiristiyanında kendi inanci..konu inancta deil..benimde teorilerim var bir kac tane.bunlardan biri su: o varlıklar ufo diye adlandırdıgımız varlıklar bana gorede dunyamızdan bir seyler calıyorlar...ve bu caldıkları ne bılmıyorum kımse bilmiyor zaten ama boyle bir dusunce duymustum haktan akdoganla telefonda konustugumda sanırım..temmuz ayında bir cisim gormustum o zaman aradım tanıstım kendısıyle..ve bu her neyse caldıkları degerli bir maden yada enerji kaynagı yada vs...doganın dengesini bozuyor sanki..her gecen gun dahada sık gelmeye basladılar..ve buna paylasılan video resim gibi orneklerden sahidiz..belkıde suclarını biliyoruz zannedıyorlar o yuzden kacıyorlar gızlenıyorlar bizden...bir digeride ucukca bir teori ama ınsanın kafası karısmıyor deil..farzedelim dunyada biz bir gecmisi oynuyoruz..onlarda zamanla deisime ugrayan ki bu mutasyon..ki mutasyona bir cok canlının insanlar dahil ugradıgını biliyoruz..onlarda ınsan ve sadece gecmiste yasna onemli anlara yolculuk yapıp tanıklık ediyorlardır..ornegın ikiz kulelerde volkanik patlamalarda golcuk depremınde savaslarda vs.vs...bir cok kanıt var..nerede olay onlar orda gorunuyor..sizcede biraz kafa karıstırıcı deilmi...GECMİSE YOLCULUK yapan ınsan oglu yani....sadece bir varsayım arkadaslar ...ucuk ama neden olmasın.....ben ucan cisime ufoya sahıtlık ettim kendi gozlerımle...aranızda varmı tanımlanamayan ucan cisim goren baska??varsa paylassın lutfen...

 akıllı canlıların tekniksel gelişimini açıklıyayım. bunu sadece insan oğluyla kısıtlamayın bu bir ön yargı olur bilimi öğrenmek geliştirmek istiyorsanız ilk önce,ön yargılarınızdan kurtulun lütfen. tekniksel evrimin tarihine baktığımızda maddeye bağlı gelişen bir olgu olduğunu göreceksiniz.insan oğlunun var olduğundan bu yana,insan doğada gördüğü her şeye merakla bakmıştır ve gözlemlemiştir.akılsal olarak bunların yapılışını sistemini organizesini hep sorgulamıştı her şeyin başında sorgu ve merak vardır bunuda harekete geciren maddenin ta kendisidir..daha sonra bu sorguladığı merak ettiği akılsal faliyeti eyleme dönüştürmüştür.maddeyi her sorguladığımızda farklı bir şeyle karşılaştığımız için bu evrimsel bir sürec olarak devam eder.her zamanın dinamizimi içerisnde üzerine bir şeyler koyarak ilerler.zaman sklasını uzattığında bu zaman skalasının tam ortasında ya da sonunda tekniksel meta kendini oluşturmaz. yine söylüyorum evrendeki zamanın bizim dünyasal zamanla bir tutmayın evrende zamansal olarak farklı bir boyut bulunmaktatıdır. bu da kütlesel çekimle ilgilidir..eğerki evren düzeyine sen ağırsal bir çekime sahipsen senin zaman dediğin tablo ağır işler..eğer kütlesel olarak evren üzerinde ağır değilsen bu zaman tablosu hızlı işler.(en somutsal ifade bu) evrenin sonsuzluğunu anlatmama gerek yok sadece bu sonsuzluğun içerisinde her yerde  temel yapıları eşit maddeler vardır.bu ne demek bu şu demek eğer  evrenin her hangi bir noktasında farklı akılsal bir canlı varsa o da  aynı bizim gibi bu maddeye  bakarak gözlemleyerek tekniksel gelişimini üzerine  koyarak belirli bir evrimsel sürece erişir. biz uzaysal çağa girecekse onlar  (zaman farklılığından dolayı) farklı bir tekniksel sürece gireceklerdir.eğer kendi tarihimizde bilimsel evrimimize bakarsak onların ışık hızının katlarına çıkarak evrende seyahat yapmalarını pekte aman aman bir şey olmadığını göreceğiz. ama ben şu söyleme karşıyım

 belkide onlar daha tekerleği icat edemeden uzayda dolaşabilecekleri bir aygıt yapmayı keşfettiler?...:)

açıkcası bilimsel bir yol kat etmenin en güzel yanı üzerine bir şeyler koyarak ilerlemektir.ama bu söylemin yapılmasına da kızamıyorum çünkü bilinmeyen bir olgu var ve  merak ın içine her türlü sorgu girebiliyor.Ben eğer dünya dışından Ziyarete uğrandığımızı biliyorsam bu canlıların bizim gibi bilimsel olarak belirli bir seviye ye ulaştıkları için burda olduklarını ve yine burda oldukllarının temel nedenini MERAK olduğunu düşündüğüm içindir.saygılar...

Sayın Lord'un yazdıkları çok enteresan ve bence bugüne dek okuduğum en aykırı ve en cesur yorumlardan bir tanesi. Siteye şimdi üye oldum ve web'te "dünya dışı zeki yaşamla tanışma" başlığını ararken tesadüfen girdim. Lord'un söylediklerinin haklı olduğu "nurcan alevli" ismi ile yazan arkadaşın söylediklerinden belli oluyor. Müthiş bir korku var sayın Alevli'de.

"...Allah var,ve ben Rabbimin sözüne de güveniyorum:O insanları bütün alemlerde en üstün varlık kıldı.bu benim inancım..."

Lord, yazısında "Tanrı yok, inançlar bitiyor..." diyor mu? "Dünya dışı zeki yaşam" kavramından gocunmanızın nedenini de anlayamadım. Bazı din adamlarına göre sizin bahsettiğin durum Kur'an da başka anlamlarda yer alıyor. Şu egoist insan tavrı olan "...bu alemdeki en zeki varlıklar bizleriz..." yargısından ne zaman vezgeçeğiz? Işık hızını egale ederek, bilemediğimiz bir teknoloji ile dünyaya gelen canlılardan nasıl olur da zeki oluruz? Daha acımasızca birbirini kesen insan ırkı nasıl oluyor da evrenin en zeki varlığı oluyor? Madem zekiyiz, peki o halde neden daha buradan Mars'a insanlı yolculuklar yapamıyoruz? Ya da ışık hızından da üst hızda giden araçlar üretmiyoruz?

Dünya dışı canlılar, oturdular, maddeyi, enerjiyi keşfetmeden uzayda yolculuk yapmayı başardılar? Aslında bizler zekiyiz, fakat zekamızı gökdelenler yapmaya, savaşarak kendi ırkımızı yok etmeye kullanıyoruz. Bu nasıl bir mantıktır? Lord'un bahsettiği gerçeklerle yüzleşmekten neden bu kadar korkuyoruz? Roswell'de düşen UFO'dan ve yakalanan dünya dışı canlılardan elde edilen bilgilerle, kurşun geçirmez maddeler, gece görüş kameraları, dokunmatik ekranlar, yer çekimi reaktörleri elde ettiğimizi kaçımız biliyoruz? Yani bu canlılar zeki değildi, bunları ürettiler ve bizler de bu zeki olmayan canlılardan bu teknolojileri aldık... Roswell'de ele geçirilen teknolojilerle ilgili görgü tanıkları ve yazılı belgeler ortaya çıkalı da çok olmadı sanırım.

Biraz, mantıksal önermelerle konuya yaklaşan arkadaşlar, daha zihnimizin yüzde ikisini kullanmakta zorlanan varlıklar olduğumuzu söyleyeceklerdir. Tanrı bizlere zeka vermiştir doğru, ama bizler bu zekayı kullanamıyorsak nasıl olurda evrenin en zeki canlıları olabiliriz? Dünya Dışı Zeki Canlılar, zekalarının belki de tamamına hakimdirler. Biz de evrimimizi tamamlayarak o günlere geldiğimiz zaman, elbette evrenin en zeki canlıları olabiliriz. Ama şu an bunu söylemek, dünya düzdür, demek gibi bir anlam içerir.

Gerçekler korkutucudur ve bazı gerçekleri kabullenmek çoğu zaman zordur. Şu egomuzu bırakarak olayları doğru yorumlayalım, derim ben. Ayrıca, Lord'un söylediği gibi, dünyevi ve ruhani kavramlarımız ya değişirse? Bunun korkusu bazı insanları şimdiden sarmış gözüküyor...

bence insan bütün yaratılanlardan daha zeki olsa idi su an dünya herkez islamla sereflenmiş olurdu bence,demekki..

 alkapon arkdaşım söylediklerine harfiyen katılıyorum..sorun bilimin çıkar endeksli olması Tamamen bir grup bir toplum elinde  toplanması bunun da  nedeni tamamen insanlara  aşılanmış doğmatik düşüncedir.insanlar ne zamnki sorgulayıcı zihinlerini terketti o zaman nüükler silahlar üretildi ve dehasal binalar dikildi..yapılan her keşifin sonunda evrenselliğe değil sadece belirli insanların küçücük yaşantısını rahatlatmaya yetti..ben her yerde  söylerim eğer din olgusunu korku çemberiyle değil sevgi merhamet ve hoşgörüyle sağlarsanız hep gök yüzüne  hayranlıkla  baktığımız cisimlerden bizde elde ederiz bizde o seviyeye geliriz..her şey bir anda olmaz. her maddenin her canlının belirli evrimsel süreci vardır..ve bunu kabullenirsen sende bilim olarak teknoloji olarak istenilen seviyeye gelirsin..ama yok bir anda sorgusuz düşüncelere ya da terimlere girersen gerilersin ve şöyle cümleler kurarsın

ALıntı

Okadar ısrarlısınızki bizden zeki canlılarla karşılaşmak konusunda pes doğrusu.belkide heryerde sistem aynı yürümüyordur,bizimkiler televizyon,telefon icat ederken onlarda uzay gemisi icat etmekle meşkuldüler?.....:) belkide onlar daha tekerleği icat edemeden uzayda dolaşabilecekleri bir aygıt yapmayı keşfettiler?...:) kimbilir şimdide buraya bizim icatları incelemeye geliyorlardır:). canım illa bizim icatlarla onlarınki aynı sıralamada olmak zorunda değilki.adamlar bir uçan daire icat ettiler diye onların bizden zeki oldukları fikrini reddediyorum.belkide bir fotoğraf makineleri,video aygıtları bile yok:)tevekkeli değil boşunamı röntgencilik yapıyolar?gizli kamera diye birşey var:)onlar daha icat edememiş.işin esprisi bir yana ben inanıyorum ki bir Allah var,ve ben Rabbimin sözüne de güveniyorum:O insanları bütün alemlerde en üstün varlık kıldı.bu benim inancım.

BiLimin kanadı farkldır Dinin kanadı farklıdır. Bilim de sorgularsın Din de sorgulayamazsın Ve son olarak insan Egomanyasını lütfen belirli bilimsel başarılardan sonra kullanın.

Alkapon ismiyle yazan arkadaşıma; Benim daha önceki iletilerimi okuyacak olursanız dünya dışı varlıklara inandığımı göreceksiniz bu bir.bir ikincisi; evet bu canlılar bizden daha gelişmiş bunuda kabul ediyorum.Siz bakmayın ben bazı yerlerde olaya esprili yaklaştığım için aşırıya kaçmış olabilirim.Benim kabul etmediğim bu canlıların bizden daha zeki oldukları söylemi.Ya nekadar meraklısınız kendinizden üstün yaratıklara ben anlamıyorum.Tabiiki de bu canlılar dünyamıza kadar gelebildiklerine göre bizden daha çok gelişmiştir.Ama bunu niçin zekayla bir tutuyorsunuz ki?Onların farklı bir zaman boyutu olamaz mı?Ve biz daha tekerleği icat ederken onlar belkide zaten bir uzay gemisi yapmış ta olabilirler......Yalnız şuna katılıyorum biz henüz herşeyin çok başındayız ve hala dünyayı mahvetmekle meşkulüz.Ama bakıyorum bundan asırlar önce de okla,kalkanla yine savaş vardı,şimdi hala dünya teknolojisi bu denli ilerlemişken haala savaşmaktayız.Yani bunun ne gelişmişlikle,ne zekayla alakası yok ozaman.Önceden topla,tüfekle,şimdi nükleer silahlarla,füzelerle birbirimizi yoketme derdindeyiz.Korkarım bir uçan daire yapmayı başarıp başka yaşayan gezegenler keşfetsek bu savaşlar onlarla da olur.Benim korkmam meselesine gelince;ben asla sabit fikirli bir insan olmadım.Kendi doğrularımın dışındakilerinin de doğru olabileceği ihtimali korkutmaz beni.Sabit olan tek şey benim inancımdır ve benim inancıma göre insanlar üstün varlıklardır.bu ego değil.Ancak ben şunu göz ardı etmiyorum Rabbim insanları sadece bu dünya içinde yaratmamış olabilir.başka gezegenlerde yaşayan varlıklar varsa onların da O nun indinde insan olmadığını nereden bilebiliriz? oladabilirler.Ve bizden çok daha öndedirler ne malum?Kur'anda bu konuyla ilgili net hiçbirşey yok dolasıyla bu benim inancıma ters düşen bir durum değil.Belki de ne benim nede sizin söyledikleriniz doğrudur.Bizim söylediklerimizin dışındadır herşey.Kimbilir.Herşey mümkün ve ben her olasılığa açığım.Bu arada bu canlılar diyelimki bizden çok çok zeki ve üstünler neden ozaman bize akıl verip dünyadaki bunca vahşetin önüne geçmiyorlar.Ozaman şöyle bir teori geliştirmem pekte yanlış olmaz onlar bizim bu vahşetimizden memnunlar ve belki de yok olmamızı istiyorlar öylemi???.........Tekrar yineliyorum ileri sevidelermi? bence de evet.Bizden zekilermi? hayır katılmıyorum.Tabi zekayı ileri seviyede olmakla eşdeğer tutmuyorsanız.Bilmiyorum daha eski iletilerimi okudunuzmu ama benim bir teorimde; onca gelişmişliklerine rağmen belkide bizlerde onların sahip olamadığı birşeyler var ve bu yüzden sürekli geliyorlar gezegenimize demiştim.Buda bir olasılık.Bence size kendinizden üstün canlılar hayali çok cazip geliyor.Ben düşüncelerimi kendi inançlarım doğrultusunda kendimce değerlendirdiğimde korkak oluyorum.Siz kendinizden zeki canlıların varlığını düşündüğünüzde bu normal oluyor?????!!!! 

 

Eğer onlar diye bir şey varsa yani bizim gezegenimize dış alemden bir şeyler geliyorsa , bu kesinlikle gelenlerin bizden üstün oldukları anlamına gelir.Bu kadar ışık hızını galakside aşıp birileri buraya ulaşabiliyorsa fizikte bir hayli ileri gitmişler demektir.Fizikte çok gelişmiş olmak içinse her zaman kafa yapısının da aynı oranda gelişmiş olması gerekir;bütünsel olarak uygar gelişme olmalıdır demek istiyorum.Dolayısıyla ben onların bizden her yönden üstün oldukları kanısındayım.Başka türlü de olması çok mantıksız geliyor.Ama tabii ki üstünlükle zekilik aynı şey değil bunu ayıralım.Bizde ileride yıldızlarası yolculuk yapacak kadar fizik bilgimizi geliştirebiliriz.Her şey zamanla olacaktır.Şu hayatımıza neden müdahale etmiyorlar,neden kontak kurmuyorlar olayına gelince;biz insanlar bile başkalarının hayatına,düzen işleyişine karışmamalılıyız,özgürlük budur demokrasi budur demeliyiz diyorsak,düşünce anlayışında bu kadar ileri gitmiş onların ne düşündüğü gayet açıktır bence..şimdilik eyvallah...

İnsanın inandığı şeylerin ekseninde yargılara varması çok doğal bir durum.Doğal olmayan başka fikirlere kapalı olmaktır ki ben hiçbirzaman önyargılı olmadım.Dark Kodes ve Alkapon arkadaşlarım söylediklerinizi üstüme alınmıyorum.Yalnız başkalarına ithamlarda bulunurken kendi sabitliğinizi örtüyor gibisiniz.sizin gibi düşünmeyenleri veya belli konularda (bu bilimselde olabilir)bazı cvplar arayan insanlar eğer inançlarınıda işin içine katıyorlarsa nedense bu bazı çevrelerde rahatsızlık yaratıp hemen bir etiketleme eğilimi oluyor.bu platformu birilerine cvp yetiştirme yeri olarak görmediğim için uzatmayacağım.ben bilime,gelişmeye,farklılıklara,her türlü inanca,yaşama saygılıyım.bukadar.

nurcan hn, burada dinden bahsetmenizi sevmeyen bir takım arkadaşlar vardır bilgilerinize. ayrıca düşünmekten ve sorgulamaktan yoksun diyen arkadaşlar sizin neler sorguladığınızı anlayamayan ve hiçbir kendi sorguladıkları, araştırdıkları ve buldukları birşeyleri olmayan, soranı kıskanıp ne var bende yaparım ederim diyen ama hala hiçbirşey üretmeyip sağdan soldan copy paste yapan, devamlı insanı aşağılayan, bir takım garip bir kesimdir. insanoğlu uzaya mı gitti, ufomu yaptı ışık hızımı aştı o yüzden onlar bizden üstündür diyorlar ya, daha ne resmi olarak açıklanmış uzaydan gelen ve gözle görülmüş bir uzay gemisi var ortada, nede uzaylı, olmayan ve resmi olarak tüm dünyanın görmediği ve varolup olmadığını kabul etmediği birşey içinde bu kadar soran soruşturan birilerine bu sataşma ve aşağılama nedendir anlamıyorum, ha eğer beğenmiyorsanız insanoğlunu, gidin kendiniz yapın o zaman kardeşim bir gemide tebrik edelim hep beraber..aşağılık kompleksimi var ne var sizde bir türlü anlayamadım, şu sitede kim düşünüp birşey araştırıp yazsa sorsa hep aynı tipler karmaşa yaratıyor, hayret ettim doğrusu....

 

nurcan hn, siz şu sözlere inanınız gerisini boşveriniz. allahtan korkmamak onu sevmek gerekiyor ya, Allahını en çok seven, ondan en çok korkandır... şimdi sizlere kurandan insanın üstünlüğü ve allah korkusu ile ilgili bilgiler vereceğim...

Bakara(*) Sûresinin 212 . Ayetindeİnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar iman edenlerle alay etmektedirler. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar ise, kıyamet günü bunların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.A’râf Sûresinin 140 . Ayetinde“Sizi âlemlere üstün kılmış iken, Allah’tan başka ilah mı araştırayım size?”Nahl Sûresinin 50 . Ayetinde

Üzerlerinde hakim ve üstün olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar.

Nahl Sûresinin 88 . Ayetinde

İnkâr eden ve insanları Allah’ın yolundan alıkoyanların, yapmakta oldukları bozgunculuklarına karşılık azaplarının üstüne azap ekleriz.

 İsrâ Sûresinin 70 . Ayetinde

Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık.

bu ayet çok önemli, bir çoğundan üstün kıldık diyor, insan en üstün varlık değil yani, ama çoğu aleme üstün kılmıştır allah insanoğlunu.

 Bakara(*) Sûresinin 40 . Ayetinde

Ey İsrailoğulları !6 Size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun.

Bakara(*) Sûresinin 74 . Ayetinde

 Taş da vardır ki, Allah korkusuyla (yerinden kopup) düşer. Allah yaptıklarınızdan hiçbir zaman habersiz değildir.

 Bakara(*) Sûresinin 150 . Ayetinde

 Zalimlerden korkmayın, benden korkun. Böylece size nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu bulasınız.

Bakara(*) Sûresinin 155 . Ayetinde

Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.

ŞİMDİ BU AYET SİZE!!!!

 Bakara(*) Sûresinin 206 . AyetindeOna “Allah’tan kork” denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. O ne kötü yataktır!Bakara(*) Sûresinin 282 . Ayetinde Üzerinde hak olan (borçlu) da yazdırsın ve Rabbi olan Allah’tan korkup sakınsın da borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin (hepsini tam yazdırsın).Âl-i İmrân(*) Sûresinin 175 . AyetindeO şeytan22 sizi ancak kendi dostlarından korkutuyor. Onlardan korkmayın, eğer mü’min iseniz, benden korkun.Mâide(*) Sûresinin 3 . Ayetinde Artık onlardan korkmayın, benden korkun.Mâide(*) Sûresinin 23 . AyetindeKorkanların içinden Allah’ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle demişti:

daha allahtan korkmak ile ilgili bir sürü ayet var, hepsini burada belirtmeyeceğim ama yeterince açık bir cevap olmuştur umarım...

Cüneyt Aktan arkadaşım teşekkürler.Biz kendimizi birşey yerine koyabilseydik zaten elalem yerine biz aya çıkıyor olurduk.Benim inancım öğrenmeme engel değil ama maalesef beni bu şekilde etiketlemeye meraklı sözüm ona gelişmişlikten bahseden arkadaşlarımız hiç farketmiyorlarmıki o çok bayıldıkları gelişmiş ülkeler kendi bayraklarının,ibadet yerlerinin olmadığı birtek film bile çekmiyorlar nerdeyse.Bknz 2012 filmi.O ne propaganda ama?Ayrıca sizin önerdiğiniz linklere de baktım ve onlarında bir olasılık olabileceğini düşünüyorum.Buradaki butün arkadaşlara da bu arkadaşımızın koyduğu o linklere bakmasını öneririm.Herşey olası ve bizim düşündüğümüzden çok farklı şeyler de olası. 

alcapondan alıntıdır:

Dünya dışı canlılar, oturdular, maddeyi, enerjiyi keşfetmeden uzayda yolculuk yapmayı başardılar? Aslında bizler zekiyiz, fakat zekamızı gökdelenler yapmaya, savaşarak kendi ırkımızı yok etmeye kullanıyoruz. Bu nasıl bir mantıktır? Lord'un bahsettiği gerçeklerle yüzleşmekten neden bu kadar korkuyoruz? Roswell'de düşen UFO'dan ve yakalanan dünya dışı canlılardan elde edilen bilgilerle, kurşun geçirmez maddeler, gece görüş kameraları, dokunmatik ekranlar, yer çekimi reaktörleri elde ettiğimizi kaçımız biliyoruz? Yani bu canlılar zeki değildi, bunları ürettiler ve bizler de bu zeki olmayan canlılardan bu teknolojileri aldık... Roswell'de ele geçirilen teknolojilerle ilgili görgü tanıkları ve yazılı belgeler ortaya çıkalı da çok olmadı sanırım.

dini cevabım:

Bakara(*) Sûresinin 30 . Ayetinde

Hani, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar, “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.” demişler, Allah da, “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” demişti.

Bakara(*) Sûresinin 36 . Ayetinde

Derken, şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de, “Birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır” dedik.

bu ayetlerden tabi eğer inanıyorsanız, insanın neden birbirini yediğini, savaştığını, zulmettiğini, neden birbirine düşman olduğunu anlayabiliyor musunuz?

bizden daha gelişmiş olan varlıklara gelince, daha önce burada bir yazımızda meleklerin, iblislerin, cinlerin ve ruhun miktarı 50bin yıl olan bir dünya gününde hareket ettiklerini kendi ufak aklımızca bir takım hesaplamalar yaparak incelemiştik. şimdi o parlak ışınların ne olduğu ile ilgili teoriler yapalım.

Hicr Sûresinin 27 . Ayetinde

Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık.    şimdi size soruyorum dumansız ateş sizce nedir? buna ne gibi bir cevap verilebilir? bu ateş elektriktir...elektrikten duman çıkmaz.... aynı surede başka ayetlerden örnek vermek gerekirse;

Hicr Sûresinin 16 . AyetindeAndolsun, biz gökte burçlar yaptık ve onu, bakanlar için süsledik.

 

  Hicr Sûresinin 17 . AyetindeOnu kovulmuş her şeytandan koruduk.

 

  Hicr Sûresinin 18 . Ayetinde

Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da parlak bir ateş takip etmektedir.

ayrıca neden insanın üstün oldugunu bir daha vurgulamak gerekirse, yine aynı ayetten örnek verelim;

Hicr Sûresinin 28,29 . AyetindeHani Rabbin meleklere, “Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin” demişti.

 

  Hicr Sûresinin 30 . AyetindeBunun üzerine bütün melekler saygı ile eğildiler.

 

  Hicr Sûresinin 31 . AyetindeAncak İblis, saygı ile eğilenlerle beraber olmaktan kaçındı.

ayrıca enginbursa arkadaşımın dediklerinede katılıyorum, dini korku unsuru olarak kullanmıyorum, felaket tellalıda değilim, ama bende her yaşanan kötü olayda bir ufo görüldüğünü gözlemledim. geçmişte yaşanmış her olaya tanıklık ediyorlar demiş sevgili kardeşimiz, onlar için biliyorsunuz ki zaman ve mekan kavramı söz konusu değil, ve gidip gelmek, zaman ve mekan içerisinde hareket etmek onlar için çok kolay. biz insanlara neden karışmadıklarına gelince, herkes kendi yaptığından mesul olduğu için iyisiyle kötüsüyle, yani iyi bir insan olmak yada iblise uymak kötü birisi olmak insanın kendi elinde oldugu için özgür iradesi oldugu için karışmıyorlar. sadece gözlemliyorlar ve insanın yapıp ettiklerini kayıt ediyorlar, o büyük gün geldiği zaman herkesin yapıp ettiklerini apaçık bir şekilde ortaya koymak için... uzaylılardan teknolojiyi aldığımızı savunuyorsunuz, unutulmamalı ki, ilk roswell olayları sırasında abd ile rusya uzay yarışı içerisindeydi. ruslar abdyi her zaman bu konuda yenmişlerdi. onlarda en sonunda uzay yarışında hakimiyet sağlamak için uzaylı yakaladık dediler. zaten adamlar almanyayı yenerek  siyonist kabalaist cinlerle işbirliği yapıp onlardan gerekli ilimi ve büyüyü alan yahudi ve mason bilimadamlarını nazi subaylarını kendi ülkelerine götürdüler. üstüne birde rusyayı devirip onlarında bilimadamlarını kendi ülkelerine götürdüler. anlıyacağınız gördüklerinizin çoğu in cin peri melek, geriside insan yapımı araçlardır...

aslında ben size bu hicr suresini en başından okumanızı tavsiye ederim ya neyse...

Az Önceki Yorumumu Düzenleyerek Tekrar Yolluyorum. Alıntı Yaptığım Metnin Yazım Karakterini Almışım Yanlışlıkla....

 

İsa Suresi’nin 70. ayetinde;

 

“Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık."

 

Tartışmanın bu boyuta gelmesine anlam vermedim. Kimse sizlerin dini inancını sorgulamıyor ki burada? E yazdığınız ayetten de, bizlerin evrenin en zeki varlıkları olduğumuz, anlamı çıkar mı? Bir çoğundan üstün kılınmışız? Müslümanlığa göre böyle olur, başka dinlere göre farklı yorumlar ortaya çıkar. Salt bir pencereden bakılmamalı. Allah'ı inkar edenler için ayetler koymuşsunuz. Çok şükür Tanrı / Allah inancım var, bunu sizin gibi yazarak burada perçinleyemem. Fakat bu ayetlerin tartışma ile ne ilgisi var, anlayamadım?

 

Dünya dışı zeki yaşam konusunda, daha bilimsel düzlemde tartışmaya davet ediyorum sizleri. Yoksa, hiç bir noktada kesişemeyiz. Sizler bizi dine karşı bireyler olarak tanıtmaktan vazgeçerseniz çok memnun olacağım. Dini inancım da Allah inancım da var çok şükür. Ama burası bu konuları tartışacağımız yer değil.

 

Evet, dünya dışı zeki yaşam var. Sizin bilinciniz inkar etse de bu var. İnsanların birbirlerini kesip öldürmesi dine göre normaldir, mantığınızı da anlayamadım? O zaman Tanrı bizleri yeryüzüne bıraktı, haydi birbirinizi öldürün bu serbest mi demek istedi? Madem bir insanı öldürmenin cezası affedilemez bir ceza idi, o zaman Tanrı'nın böyle bir şey yapması çok doğru olmaz her halde? Sanırım hep bir yorum hatası var ayet açıklamalarınızda. Bizler bu vahşi evrimimizi doğru ve güzel yöne götürmek için bin yıllardır uğraşıyoruz. Ki bunu da başaracağımız gün gelecek. Bazı şeyleri düzeltmek bizlerin elinde.

 

Zekamızın tamamını kullandığımız bir gün mükmemmel canlılar olacağız. Birbirini öldürmeyen, bilimsel uğraşlarını iyiden ve doğrudan yana kullanan, insanlığın mutluluğu için uğraşan canlılar... İşte o gün evrenin en zeki canlıları oluruz.

 

Ayrıca olaylara düz mantık bakmak yerine, dünya dışı yaşamla ilgili kitapları ve olayları okumak akıllıca olur sanırım. Ayrıca dünya dışı yaşam tarafından bizlere bırakılan notlar da (tam emin olmamakla beraber) neden sevgi ve hoşgörü kavramları ön plana çıkarılıyor?

2012 den sonra benim tezim şu: ABD ile diğer canlılar arasındaki anlaşma sona eriyor. Bu yüzden dünya dışı zeki canlılar ortaya çıkacaklar. İşte o zaman kaoslar başlayacak. Dünya sil baştan değişecek. Ki Lord'un da dediği gibi bu güne çok az bir zaman kaldı.

şu yazdıklarımı tekrarlayım ve bende düzeltme yapayım, bunları dini inancımızı ispat etmek için yazmıorum, dünya dışı zeki yaşam formlarının ne olduğunu açıklamak için yazdım. neden insanlara karışmadıklarını yazdım. gördüklerinizin ne olduguyla ilgili sizinde inandığınız dinden ayetlerle destekli açıklamalar yaptım. bir daha okumanızı ve önyargısız olmanızı rica ederim...o günü bende sizin gibi merakla bekleyenlerdenim merak etmeyin...

ayrıca enginbursa arkadaşımın dediklerinede katılıyorum, dini korku unsuru olarak kullanmıyorum, felaket tellalıda değilim, ama bende her yaşanan kötü olayda bir ufo görüldüğünü gözlemledim. geçmişte yaşanmış her olaya tanıklık ediyorlar demiş sevgili kardeşimiz, onlar için (yani melekler ve cinler için yani ufolar için)biliyorsunuz ki zaman ve mekan kavramı söz konusu değil, ve gidip gelmek, zaman ve mekan içerisinde hareket etmek onlar için çok kolay. biz insanlara neden karışmadıklarına gelince, herkes kendi yaptığından mesul olduğu için iyisiyle kötüsüyle, yani iyi bir insan olmak yada iblise uymak kötü birisi olmak insanın kendi elinde oldugu için özgür iradesi oldugu için karışmıyorlar. sadece gözlemliyorlar ve insanın yapıp ettiklerini kayıt ediyorlar, o büyük gün geldiği zaman herkesin yapıp ettiklerini apaçık bir şekilde ortaya koymak için... uzaylılardan teknolojiyi aldığımızı savunuyorsunuz, unutulmamalı ki, ilk roswell olayları sırasında abd ile rusya uzay yarışı içerisindeydi. ruslar abdyi her zaman bu konuda yenmişlerdi. onlarda en sonunda uzay yarışında hakimiyet sağlamak için uzaylı yakaladık dediler. zaten adamlar almanyayı yenerek  siyonist kabalaist cinlerle işbirliği yapıp onlardan gerekli ilimi ve büyüyü alan yahudi ve mason bilimadamlarını nazi subaylarını kendi ülkelerine götürdüler. üstüne birde rusyayı devirip onlarında bilimadamlarını kendi ülkelerine götürdüler. anlıyacağınız gördüklerinizin çoğu in cin peri melek, geriside insan yapımı araçlardır...

yazdıklarımı okumuyormusunuz?

 İsrâ Sûresinin 70 . Ayetinde

Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık.

bu ayet çok önemli, bir çoğundan üstün kıldık diyor, insan en üstün varlık değil yani, ama çoğu aleme üstün kılmıştır allah insanoğlunu.

Cüneyt denen şahıs yine karşıma çıktın bravo sana...ilk önce şu laflarını sana tekrar iade ediyorum

(aşağılık kompleksimi var ne var sizde bir türlü anlayamadım, şu sitede kim düşünüp birşey araştırıp yazsa sorsa hep aynı tipler karmaşa yaratıyor, hayret ettim doğrusu....)

Düşünebilmek için ilk önce  belirli kalıplardan çıkman lazım. Her düşüncenin önüne sen çukurlar eşersen sen ve senin gibiler yüzünden insanlık bilimsel  evrim sürecinde hiç bir yol kat edemiyor..hani sen bir örnek vermiştin ya istanbul kanatlarımın altında misali nasıl bir izliyicisin anlamış değilim filimde padişah ve vezirlerin sadece  dinsel kitaba göre  hareket ettikleri için ahmet çelebiyi öldürüyorlar bu şeytanın işidir diye?? örneklerini verirken  biraz düşün tamam mı?? bu konu başlığında  bak bakalım dinsel içerikli bir şeyy var mı?? diyorlar mı insanlara siz dinsizsiniz allahsıznız?? senin ne haddine benim allah inancımı sorgulaman ben Dualist bir insanım kaderciliğe şiddetle karşıyım..ben olaylara Somutsal Realist bakan bir insanım..ben evreni sorgularken maddenin yapısına  bakarım fiziğin bizlere sunduğu bilimselliğe  bakarım...saydığın  ayatlerde insanlığın evren içerisinde en üstün varlıklar olduğunu kesinlemiyor iyi oku...defalarca söyledim yine söylüyorum eğer bilim evrimi içerisinde sen dinini alır  buna  alet edersen bilim ilerlemez Tıkanır...

  Bırakın insanlığı,Evrenin başlangıcından bu yana evren hep belirli evrimsel sürece uğrayarak  şimdiki halini aldı ve hala da evrimini sürdürüyor...insan zaten bu evrenin parçası  Siz dünya yı ele alırkan insanları  ayrı kefede  tutamazsınız çünkü insanlarda bu gezegenin içinde var oldu...insan tekerleiği bile icat etmeden önce başka nesneleri tekniğini kullnarak oluşturdu..yani evrende var olan maddelerin üzerine temel kurarak gelişimini başlattı.Evrim Sürecini başlatan ne ?? insanları düşünceye iten ne? tabiki maddenin kendisidir bu madde (temel yapısı aynı olmak üzere) evrenin her noktasında aynıdır. Zamansal boyutun farklılığından dolayı (bunu anlatmaktan sıkıldım hala bir şeyler öğrenmek istemeyenler yüzünden) evrimsel sürec farklılığa uğruyor ve bundan dolayı bizim dünya dışı varlıklar diye  adlandırdığımız canlıların evrimsel süreci ya hızlı oluyor ya da daha yavaş oluyor...sonuc olarak dunya dışı yaşamın farklı bir elemt ya da  farklı bir molekğler bir yapı üzerine evrimini  başatmıştır şu tekerlek espirisini açmak olursak tabiki biz tekerleiği icat etmeden önce onun belirli teknilkel sürecinde doğuduğunu tekerlekten önceki tekniksel gelişime  bakınca göreceğiz. dünya dışı zeki yaşamda tekerlek değil ama onun bilimsel sürecinin aynısı olan farklı bir  yapı kullanmıştır. Yani anlatmak istedediğim Tekniksel evrim süreci aynı...sen fiziği bulmadan tekerleiğin çapını bulmadan bırak gezegenler arasını kendi gezegeninde bile seyahat edemezsin..,sözlerimi bitirirken evrimsel sürec EVrenin Tamamında Gecerlidir...

Bak bakalım Cüneyt yazımda Dine karşı bir söylemim var mı??? yokk!!! ama sen hala salt  düşüncelerini pişirip pişirip Burnumuza sokuyorsun..Dar zihiniyetin içinde  kendi insanlık Egomanyanı Savunuyorsun?? Yapma kardeşim yapma bırak insanların Özgür Zihinsel Sürecini karışma engel olma bırak insanlar her şeyi sorgulasın..

nurcan hanım size cevap olarak bir şey yazamıyorum hadi cüneytin fikirlerine hiç katılmıyorum fakat tutarlılığına katılıyorum siz kendi içindizde tutarlıda değilsiniz bu yüzden size de hiç  katılmıyorum.... ne demek ya zeki değiller ama gelişimişler şu iki sözcüğü al önce bunların tutarlımı değil mi olduğunu algıla sonra dünya dışı varlıkların var olup olmadığını araştırırsın.farklı zaman boyutundan bahsetmişsin ee zaten bende söyledim onu kütlesel çekimle ilgili zamanın farklı olması :) buna bağlı olarak evrim süreci farklı olur ama evrim sürecinin başında de sonunda bu canlılar GeriZekalı olmadıkları  bariz ortada... (Kur'anda bu konuyla ilgili net hiçbirşey yok dolasıyla bu benim inancıma ters düşen bir durum değil) eğer dinine sıkı sıkıya sarılmışsan bence sen dininle Ters düşmüşsündür  yanılıyormuyum net bir şey yoksa inanmicaksın ya da inançlı değilim diceksin!!!!(Tekrar yineliyorum ileri sevidelermi? bence de evet.Bizden zekilermi? hayır katılmıyorum) İleriden kastın ne anlamadım biz burda bu canlılara neden ileri zeka diyoruz?? cünküü biziim yapamadığımız galaksiler arası  yolculuğu gerçekleştiryorlar ee bu da  Gerizekalılık değildir bence :) valla gülüyorum senin yazdıklarınaa bu kadar çelişir bir insan...(Bence size kendinizden üstün canlılar hayali çok  cazip geliyor) cazip geldiği ya da teknoloji seviyelerinden dolayı boynumuzu büktüğümüz yok hanfendi bizzz evren içiresinde Canlı varlıkların olup olmadığına bakıyoruz marsa da  gidiyoruz  bakteri aramaya,araştırmaya  bizim dünyamıza gelen canlıların yaptıklarını belgelere bakarak. 

(Ben düşüncelerimi kendi inançlarım doğrultusunda kendimce değerlendirdiğimde korkak oluyorum.Siz kendinizden zeki canlıların varlığını düşündüğünüzde bu normal oluyor?????!!!!) 

iki cümlene baktığımda birinci cümlende: inançların doğrultusunda hareket ettiğinde sana korkak dediğimizi... ikinci Cümlende ise bizden üsütün canlılara inandığımızda normal değil de  anormal olduğumuza dair atıfta bulunmuşsunuz.. ilkine cevap veriyorum Dini düşüncelerini bilim boyutunda çözümlemek istersen korkak olmuyorsun bilimle uğraşmak isteyen meraklı keşif dolu insan oğlunu kısıtlamış belirli bir kalıptan öteye gidememiş duruma getiriyorsun...ikinci cümlene cevap veriyorum bilimsel evrim süreci çercevesinde bizden önde olan canlılar varsa bu bizi meraklandırır.Korkutmaz.

Son olarak ben sizlere dininizi yaşamayın demiyorum!!! bunu demeye insan olarak hakkım yok..fakat bilimsellik içerisine dini hep soktular Batıda Doğuda  böyle olmuştur. Batıda M.ö 2000 yıllarında yunan medeniyetinde bilimsel evrim süreci hızlanır taki isanın Doğuşuna kadar daha sonra Rönesansa kadar dinsel Etkiden Dolayı bilimin önü hep kesildi ve tam 1700 yıl karanlık bir beyine sahip olundu sonra Rönesans Aydınlanmasıyla günümüze kadar gelindi?bilim olarak neredeler bi bakın? Doğu da ise M.ö 3500 Babiller ve Sümerler  müthiş bir bilime ve matematiğe sahiplerdi nerey kadar sürdü M.S 500 yılına kadar daha sonra İbn-i Halidun e kadar (ki İbn-i Halidun  Darwinin Teorisinin Benzerini Savundu diye herkesin gözü önünde katı islamcılar tafından diri dir yakıldı) sonraaa günümüze kadar?? ve şunuda söylemeliyim ki Helen Döneminde Doğunun bütün bilimsel gelişimini Batı örnek aldı...kendi kütüphanelerinde derledi fakat biz hala bilim içerisine inançsal idolojimizi koyuyoruz..koymaya devam edin karanlık çağa devam edelim....

Dark Codes......siz kendi içindizde tutarlıda değilsiniz bu yüzden size de hiç  katılmıyorum.... ne demek ya zeki değiller ama gelişimişler şu iki sözcüğü al önce bunların tutarlımı değil mi olduğunu algıla sonra dünya dışı varlıkların var olup olmadığını araştırırsın.farklı zaman boyutundan bahsetmişsin ee zaten bende söyledim onu kütlesel çekimle ilgili zamanın farklı olması :) buna bağlı olarak evrim süreci farklı olur ama evrim sürecinin başında de sonunda bu canlılar GeriZekalı olmadıkları  bariz ortada... (Kur'anda bu konuyla ilgili net hiçbirşey yok dolasıyla bu benim inancıma ters düşen bir durum değil) eğer dinine sıkı sıkıya sarılmışsan bence sen dininle Ters düşmüşsündür  yanılıyormuyum net bir şey yoksa inanmicaksın ya da inançlı değilim diceksin!!!!(Tekrar yineliyorum ileri sevidelermi? bence de evet.Bizden zekilermi? hayır katılmıyorum) İleriden kastın ne anlamadım biz burda bu canlılara neden ileri zeka diyoruz?? cünküü biziim yapamadığımız galaksiler arası  yolculuğu gerçekleştiryorlar ee bu da  Gerizekalılık değildir bence :) valla gülüyorum senin yazdıklarınaa bu kadar çelişir bir insan...(Bence size kendinizden üstün canlılar hayali çok  cazip geliyor) cazip geldiği ya da teknoloji seviyelerinden dolayı boynumuzu büktüğümüz yok hanfendi bizzz evren içiresinde Canlı varlıkların olup olmadığına bakıyoruz marsa da  gidiyoruz  bakteri aramaya,araştırmaya  bizim dünyamıza gelen canlıların yaptıklarını belgelere bakarak. 

Merak ediyorum yazdıklarımı yarım yamalak mı okuyorsunuz?Bu canlıların bizden zeki olmamaları geri zekalı olmalarını mı gerektirir?ben öyle birşeymi dedim?BEN DİYORUM Kİ EĞER BU CANLILAR VARSA;GELİŞMİŞLİKLERİNİN NEDENİ ONLARIN ZEKA DÜZEYİNİN BİZDEN FAZLA OLMASINDAN DEĞİL BİZDEN FAZLA YOL KATETTİKLERİ İÇİNDİR(zaman olarak).sizin anlayacağınız bir dilde anlatayım örn. Amerika birçok bakımdan bizden daha ileride değilmi? bu orada yaşayan insanları bizden zeki mi yapar yoksa bunun nedeni onların birçok yönden bizden çok daha önce gelişime kapılarını açmasındanmıdır?bizde teknolojik gelişmelerin,bilimin,ayıp günah sayıldığı dönemlerde onlar baya bir yol katetmişlerdi bile.kaldıki biz Amerikalılarla farklı zaman boyutlarında bile değiliz.arkadaşım bakın siz diyorsunuzki size veya dine saldıran oldumu?peki size dinsizsiniz veya bilimi neden dinin dışında tutuyorsunuz diyen oldumu?ben kendi inandığım şeyler doğrultusunda düşüncelerimi yazınca hemen beni bir kalıba sokmaya çalışan sizsiniz.sanki inançlı olmam bilime karşı durmamı gerektiriyormuş gibi.geri kalmamızın nedeni din değil,dini bahane ederek kendilerine rant sağlayan insanlardır.dinin sorgulamayı,araştırmayı yasakladığı falan da yok.evet Allahın kendi varlığı ve belli başlı konularda sorgulamayı kabul etmiyor(bu inananlar için.ben sorgulamam inanmayan biri sorgular bu başka birşey).ama kimse bize uzaya gidemezsiniz,marsa gidemezsiniz,dünyanın dışına sakın bakmayın demedi ki.hem kendi inancımla ters düştüğüm gibi bir tespitte bulunmuşsunuz ki bu da etiketlemenin bir başka yolu.ben bu lafı şöyle algılarım: eğer inançlıysan araştırmak,sorgulamak senin neyine?....neden ters düşüyormuşum.Kuranda bununla ilgili net bir bilgi yok o yüzden bu benim inancıma aykırı değil demek nasıl ters düşmek oluyorki?beni bu konuda araştırmaktan sorgulamaktan alıkoyan hiçbir engel yok diyorum işte.''net birşey yoksa inanmicaksın,yada inançlı değilim diceksin''demişsiniz.bu nasıl bir sabitliktir,nasıl bir önyargıdır.ben net birşey yok derken Kur'anda dünya dışı varlıklarla ilgili net hiçbirşey yok diyorum.siz kalkıp meseleyi inanç ve inançsızlık üstüne getirip oturtuyorsunuz.benim gibi düşünenleri bilimi belli kalıplara sığdırmakla itham ediyorsunuzya bence asıl siz okadar dar bir pencereden olaya bakıyorsunuzki kendinizi tek bir şeye sabitlemişsiniz ve bütün olasılıkları reddediyorsunuz.emin olun ben herhangi bir konuda öğrenme gereği duyduğumda bütün ihtimalleri,bakış açılarını,söylemleri incelemiş(buna benim dini inancımda dahildir),kendi akıl süzgecimden geçirmiş ondan sonra bir yargıya varmışımdır.eğer önceki yazılarımı okuduysanız dünya dışı varlıklar konusunda da aynı yolu izliyorum.her ihtimali gözönünde bulunduruyorum.bu kendimle çelişmek değil olasılıkları taramaktır.onlar varsa diyorum mesela;ben olduklarına inanıyorum ama olmayadabilirler ama siz sanki asker arkadaşlarınızdan bahsediyorsunuz okadar eminsinizki!!!!belki bizde de onların sahip olmadığı birşeyler vardır o yüzden bizi araştırmaya geliyorlardır diyorum mesela;ama siz yine okadar eminsinizki onların neden dünyaya ziyaretler yaptıklarından.sabitsiniz hemde inanılmaz derecede.benim inancım araştırmama engel değil ama sizin inandığınız bilim olasılıkları reddediyor(dikkatinizi çekerim sizin inandığınız bilim diyorum.yoksa bilimi bu olayın dışında tutuyorum).bilim bütün olasılıkları araştırmayı gerektirir.siz benim söylediklerime gülüyormuşsunuzya ben size gülemiyorum bile.

Son olarak arkadaşlar birşeyi daha belirtmekte fayda görüyorum.daha önce de yazmıştım.seneler evvel gökyüzünde inanilmaz derecede seri hareket eden ve en ufak bir sese sahip olmayan,aynı zamanda dünyada bildiğimiz hiçbir hava aracına da benzemeyen bir cisim görmüştüm.yanımda üç kişi de buna şahittir.eğerki bu insanoğlu tarafından geliştirilmiş,bizim hiç bilmediğimiz gizli bir projenin ürünü(yine her olasılığı düşünmek gerek)bir hava aygıtı değilse evet ben bir ufo gördüğümü rahatlıkla söyleyebilirim.en fazla 3 saniye gibi bir zaman içinde gökyüzünde bir uçtan diğer bir uca birkaç zikzak çizecek hiç sesi çıkmayan ve aynı sessizlikte ufukta kaybolacak bir aygıt bilen varmı içinizde?okadar enterasandı ki top oynuyorduk deniz kenarı.birden denizin ufkundan bir anda üçgen şeklinde(daire değil üçgen!)bir cisim belirdi ve inanın buna gökyüzünü baştan başa katederek zikzaklar çizdi ve aynı geldiği noktada kayboldu.bakın bu ışık oyunu falan diyebilirsiniz ama olmadığına eminim.eğer bir ışık oyunu  veya projektör olsaydı bağlı olduğu bir çıkış noktası veya yansıması olurdu.tam tepemizden de geçti(tabii yakından değil:)hareket eden bir cisimdi ve çok net gördük ve hepimiz aynı anda bağırarak onu izledik.2 bilemediniz 3 saniye sürdü.zaten bu konuya olan merakımda bundandır.

Ben tartışmaya Dünya üzerinde ve Dünya şartlarında yaşayan canlıların birbirleri ile olan bağlantı ve ilşkileri açısından bakarak katılmak istiyorum. Dünya üzerinde yaşadığının farkında olan tek canlı İnsanoğlu değil mi? Canlı olduğunun farkındalığı İnsanoğlunun en büyük ayrıcalığı değil mi? Ve bunun farkında olan İnsanoğlu Dünya üzerinde yaşayan tüm diğer canlılara nasıl davranmakta? Genel olarak değerlendirirsek hiçbir canlının doğal yaşamına karışmamaktayız. Ancak zarar göreceğimizi düşündüğümüz zaman yaşama müdahale etmekteyiz. Ama İnsanoğlu haricindeki tüm canlıların yaşam mücadelesini "Doğal" olarak kabul etmiyormuyuz? O halde evrendeki yaşam formlarının davranış şekilleride olması gerektiği gibi sürecini yaşayacak ve bizim herhangibir müdahalemiz söz konusu olamıyacaktır. Ancak "İnsanoğlu" kendi yaşamına kasıt gördüğü anda çare aramakta olduğu için bugünümüzde "Dünyadışı" olarak nitelenebilecek canlıların  da bize müdahaleleri olmadığı müddetçe sorun çözülemeyecektir. Örneğin; Kristof Kolomb Amerika' ya ulaşınca orada yaşayanların hayatınada müdahale başlamıştır. Bizim Dünya' mıza ulaşan canlılarda artık hayatımıza müdahale etmeye başlamışlardır. Ancak biz zarar gördüğümüzü farketmeye henüz başlamadık diye düşünüyorum.

Bizlere zarar verecekler diye bekleriz ve bu yüzden hemen savunmaya geçeriz. En basit örneği, belki de hiç bir zararı olmayacak bir böceği sırf korktuğumuz için acımasızca öldürürüz.

İşte az önce anlatmaya çalıştığım konuya bakış açısı aynı bir başka ifade şekli.

Sayın dark codes arkadaşım.bak yine 2.3 hafta öncesine dönüyorsun.hatırladıysan  bundan bir süre önce bir kardeşimiz (bülent civek) kurandan alıntı yaptı diye onu sayın admine şikayet edip siteden üyeliğini iptal ettirdiniz.sayın cüneyt aktan şimdi birşeyler yazdı hemen onada kafayı taktınız.siz sitenin din işlerinden sorumlu bir elemanımısınız ki hemen muhalif tavırlar sergiliyorsunuz.bırakın sayın cüneyt arkadaşımız yazsın.Biz bilgi amaçlı olarak yazılanları okuyoruz.lütfen hemen müdahale etmeyinde yazılanları okuyalım.burası bilgi üzerine kurulu bir site.muhalefet sitesi değil..teşekkür eder hayırlı bayramlar dilerim..

DarkCodes demekki tespitimde yanılmamışım siz kendiniz gibi düşünmeyenleri şikayette etmişsiniz baksanıza! işte bu dar bir bakış açısı ve kendi gibi düşünmeyenleri yok etme çabasının bir ürünü.emin olun ben dini bir siteye üye olsaydım ve orada hiçbir inanca sahip olmayanlar yorumda bulunsalardı belki onlarla en hararetli tartımalara girebilirdim ama asla onlara tahammül etmemezlik yapmazdım.işte aramızdaki fark.sakın yanlış anlamayın ben bunu kişiselleştirmiyorum.sorun farklılıkları kabul etmekte.ayrıca bilim sizin tekelinizde olan birşey değil -Allahtanki değil-.geleceğin neler getireceğini çok merak ediyor ve bunlara şahit olabilmeyi canı gönülden diliyorum.her yeni buluş,her varılan sonuç benide en az sizin kadar heyecanlandırıyor. 

Sayfalar